Εγκρίθηκε από την ΕΚΤ η συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank

financialreport.gr 10:15, 19 Φεβ 2019

Related Articles

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (απόφαση ECB-SSM-2019-GR-1/QLF-2018-0064), η ειδική συμμετοχή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank με ποσοστό άνω του 30%.

Σημειώνεται ότι, σε ανακοίνωση της 30ης Ιουλίου 2018, η Attica Bank είχε γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό, την μεταβίβαση 95.606.341 κοινών μετοχών της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 27.07.2018, από το χαρτοφυλάκιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), βάσει της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Οικ. 33379/2703/15-06-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄2280/15-06-2018), με το ποσοστό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. να διαμορφώνεται στο 32,50% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια!

Δεν υπάρχουν σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείτε να γράψετε εσείς το πρώτο σχόλιο.

γράψτε ένα σχόλιο

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

🔑 Δεν έχετε συνδεθεί

Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πρώτα για να μπορέσετε να σχολιάσετε άρθρο