Ζαββός (Υφ.Οικ): Τα πακέτα των τιτλοποιημένων δανείων που θα εγγυηθεί το Δημόσιο μέσω του "Ηρακλής" θα είναι ελεγμένα από τους οίκους αξιολόγησης

financialreport.gr 03:52, 22 Νοε 2019

Related Articles

H κυβέρνηση προχωρά άμεσα σε ριζικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες στοχεύουν στη μεταρρύθμιση της κεφαλαιαγοράς, την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και τη θωράκισή του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τα φαινόμενα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Αυτό ανέφερε ο Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE) με θέμα “Integrity: The Ultimate Brand”.
Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα ο κ. Ζαββός υπογράμμισε πως το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο αποτελεί μία συστημική λύση εμβέλειας που θα απαλλάξει τις τράπεζες από το 40% του όγκου των κόκκινων δανείων,  θα ενισχύσει τη διαφάνεια του τραπεζικού τομέα.
Το σχέδιο Ηρακλής προβλέπει τη δημιουργία τυποποιημένων και διαφανών διαδικασιών, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι τα πακέτα των τιτλοποιημένων δανείων που θα εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι ενδελεχώς ελεγμένα από πιστοποιημένους οίκους αξιολόγησης.
Στον τομέα της Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Ζαββός υπογράμμισε πως μετά τα πρόσφατα νοσηρά φαινόμενα που κονιορτοποίησαν την αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς, η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει άμεσα σε ριζική μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Απαρέγκλιτος στόχος είναι η προστασία του μικροεπενδυτή, καθώς και η προσέλκυση διεθνών επενδυτών μέσω της κυβερνητικής πολιτικής η οποία θα προβλέπει:
• Πρώτον, τη θεσμική θωράκιση της Επιτροπής Kεφαλαιαγοράς, μέσω ενός σύγχρονου εσωτερικού κανονισμού, και με σημαντικές εξουσίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μέχρι και την δυνατότητα αντικατάστασης των μελών και του ίδιου του διοικητικού συμβούλιου των εισηγμένων επιχειρήσεων αν κριθεί αναγκαίο.
•  Δεύτερον, τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο προβλέπει την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου στις εισηγμένες εταιρείες και την εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του στη λήψη αποφάσεων.
• Τρίτον, μέσω της συστηματικότερης και αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων των επιχειρήσεων από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και ιδιαίτερα μέσω της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή.
Πέραν των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, ο κ. Ζαββός δήλωσε πως το Υπουργείο Οικονομικών είναι αποφασισμένο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη για τη δημιουργία μίας κοινής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, για την οποία η ενίσχυση της διαφάνειας αποτελεί προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της.
Η Ελλάδα θα πρωτοστατήσει σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή εξέλιξη και προσπάθεια να ενισχυθεί η εξουσία της  Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κατά τα πρότυπα της αμερικανικής Securities Exchange Commission (SEC).
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ωστόσο δεν είναι επαρκείς αν δεν συνοδεύονται από ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο και αποτελεσματική εφαρμογή σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη αναλάβει μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη θωράκιση του  χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα απέναντι σε  εγκληματικές δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 
Τέτοιες δράσεις αφορούν:

• Την υλοποίηση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων που έχει ως στόχο τη διαφάνεια των εταιρικών δομών και την αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  
• Την επικείμενη ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος με την οποία διασφαλίζεται ο έλεγχος των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, καθώς η Οδηγία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συντάξουν λίστες με τα πρόσωπα που κατέχουν δημόσιες θέσεις, ώστε να διευκολύνεται ο αποτελεσματικός έλεγχός τους.
Ο κ. Ζαββός δήλωσε πως η κυβέρνηση πιστεύει ότι η εμπέδωση των μηχανισμών που αφορούν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών θα συμβάλουν όχι μόνο στην εύρυθμη λειτουργία  του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του Έλληνα φορολογουμένου, καταθέτη και μετόχου ενώ θα αποτελέσουν και σημαντικό στοιχείο προσέλκυσης των διεθνών επενδυτών.
Ο κ. Ζαββός τόνισε πως η Ελλάδα θέλει και πρέπει να μεταβληθεί στο χρηματοοικονομικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια!

Δεν υπάρχουν σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείτε να γράψετε εσείς το πρώτο σχόλιο.

γράψτε ένα σχόλιο

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

🔑 Δεν έχετε συνδεθεί

Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πρώτα για να μπορέσετε να σχολιάσετε άρθρο