Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 23,09 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Απαγορευτικές οι εκδόσεις ομολόγων από τις τράπεζες


Τις προσεχείς δύο εβδομάδες ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (Single Resolution Board)  καλεί τις ελληνικές τράπεζες σε διαδικτυακές συναντήσεις με αντικείμενο τις εκδόσεις στο πλαίσιο των MREL

Όταν οι εκδόσεις στο πλαίσιο των MREL στις κυπριακές τράπεζες τιμολογούνται με επιτόκιο 9% , δικαίως το θέμα δημιουργεί ισχυρό πονοκέφαλο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τις προσεχείς δύο εβδομάδες ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (Single Resolution Board)  καλεί τις ελληνικές τράπεζες σε διαδικτυακές συναντήσεις με αντικείμενο τις εκδόσεις στο πλαίσιο των MREL.

Μοναδικό αντικείμενο των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών, οι εκδόσεις στις οποίες πρέπει θεωρητικώς να προχωρήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους με βάση τα  MREL (Μinimum requirement for own funds and eligible liabilities) δηλαδή την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις.

Tα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να προβούν σε εκδόσεις καλύπτοντας τους στόχους της χρονιάς κάτι  που δεν είναι καθόλου εύκολο αν σκεφτεί κανείς το κόστος των εκδόσεων αυτών. Η άνοδος των επιτοκίων και η επανεκτίμηση των κινδύνων επηρεάζει την εκδοτική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη  αλλάζοντας τις συνθήκες προς το χειρότερο.

Θα καταφέρουν οι τράπεζες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους για το τρέχον έτος ή τελικώς ο στόχος για το 2022 θα θεωρηθεί ενημερωτικός και θα καλυφθεί τα προσεχή έτη που ίσως οι συνθήκες της αγοράς θα είναι καλύτερες; Μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξουν απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις. Όχι όμως απαντήσεις ξεκάθαρες. Θεωρείται απίθανο το Συμβούλιο να παρακάμψει την υποχρέωση των τραπεζών. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να δείξει ανοχή.

9% τα επιτόκια ομολόγων στην Κύπρο

Ο οξύς πονοκέφαλος για τις ελληνικές τράπεζες προήλθε από τα αποτελέσματα της έκδοσης της Ελληνικής Τράπεζας στη Κύπρο μόλις στις 11 Ιουλίου.

Επιτόκιο 9% θα πληρώσει η Ελληνική Τράπεζα που ολοκλήρωσε την έκδοση και τιμολόγηση ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων της (EMTN) ύψους 1.500.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 9%, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά. Το σταθερό ετήσιο επιτόκιο επί του ομολόγου θα επανακαθορισθεί στις 15 Ιουλίου 2024.

Οι συνθήκες στην αγορά καθιστούν περίπου απαγορευτικά τέτοιου είδους εγχειρήματα- άμεσα τουλάχιστον-  λένε οι Ελληνες τραπεζίτες.

Η μόνη ελληνική τράπεζα που κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες της πραγματοποιώντας σωστά την πρόβλεψη πως τα επιτόκια θα λάβουν την ανιούσα ήταν η Eurobank.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΛ+1,32% το 2021, η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών, διευκόλυνε την πρόοδο προς την κάλυψη των κεφαλαιακών υποχρεώσεων των τραπεζών. Με βάση στοιχεία του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης στο τέλος του 2020, για να επιτευχθεί ο στόχος για την MREL οι ελληνικές τράπεζες χρειαζόταν να αυξήσουν τα επιλέξιμα στοιχεία παθητικού τους κατά 14,6 δισ. ευρώ.

Για τον σκοπό αυτό, το 2021 οι ελληνικές τράπεζες προέβησαν σε εκδόσεις ομολόγων, ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Επίσης, ορισμένες τράπεζες προέβησαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του 2021.

11 δισ. ομολογιακές εκδόσεις από τις τράπεζες ως το 2025

«Συνολικά, απομένουν περίπου 11 δισ. ευρώ που πρέπει να καλυφθούν από αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις ή άλλους τύπους επιλέξιμων στοιχείων παθητικού έως το τέλος του 2025», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2021 – 2022  ενώ επισημαίνεται  πως  στο τρέχον περιβάλλον των μεταβαλλόμενων διεθνών χρηματοπιστωτικών συνθηκών η έκδοση νέων τίτλων με σκοπό την κάλυψη της MREL αναμένεται να είναι πιο δύσκολη και με αυξημένο κόστος».

Ποια είναι τα σχέδια των τραπεζών

Για φέτος οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν 2,5 δις. ευρώ και θα ήταν 3 δισ. ευρώ εάν δεν είχε προχωρήσει στην έκδοσή της η Eurobank.

Aν ωστόσο οι παραπάνω εκδόσεις γίνουν by pass  τότε κάθε τράπεζα για τα επόμενα τρία χρόνια (2023-2025 ) θα πρέπει να πραγματοποιεί εκδόσεις 1 δις. ευρώ ετησίως περίπου, ίσως κάτι λιγότερο από αυτό.

Στην έκθεση S&P Global Ratings, Credit Trends σημειώνεται ότι το 2022 αναμένεται μείωση κατά 5% της εκδοτικής δραστηριότητας σε ομόλογα διεθνώς  έναντι αύξησης 6,7% το 2021 ενώ γία τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κλάδο αναμένεται σταθεροποίηση. Σεπίσης στην ίδια έκθεση σημειώνεται ότι η ανατιμολόγηση των κινδύνων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές έχει  επηρεάσει περισσότερο τις ευρωπαϊκές εκδόσεις ομολόγων.