Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 28,01 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

ΕΕΕΠ προς ιδιοκτήτες καζίνο: Σεν θα επιτρέψουμε την ύπαρξη «θνησιγενών» επιχειρήσεων


Με επιστολή του ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ζητά προτάσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά φυσικών καζίνο και προειδοποιεί με «λουκέτα» τα προβληματικά...

Την κακή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα φυσικά καζίνο θα προσπαθήσει να ανατρέψει μέσα από διαβούλευση η ΕΕΕΠ. Στόχος είναι να συνταχθεί πρόταση αναδιάρθρωσης του νομικού πλαισίου που διέπει τα  παλαιά καζίνο με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δ. Τζανάτος σε επιστολή του προς τους ιδιοκτήτες των 10 καζίνο που λειτουργούν στην χώρα μας παραδέχεται ότι η αγορά των καζίνο βρίσκεται σε  μία δύσκολη κατάσταση από άποψη βιωσιμότητας. Μάλιστα τονίζει ότι  τα δύο τελευταία χρόνια τα όποια προβλήματα επιδεινώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της πανδημίας.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή οι αιτίες μπορεί να διαφοροποιούνται από καζίνο σε καζίνο, αλλά υπάρχουν και γενικότερες, όπως η εξέλιξη των  τεχνολογιών και η αναγκαιότητα προσαρμογής ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο σε προηγούμενες δεκαετίες μπορεί να ήταν αποδοτικό, αλλά στις παρούσες συνθήκες δεν είναι, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται.

Αναφορικά με τα προβλήματα βιωσιμότητας όπως καταγράφεται στην επιστολή μπορεί να σχετίζονται με:

  • λαθεμένες επιχειρηματικές επιλογές,
  • ανυπαρξία νέων επενδύσεων εκεί που έπρεπε να γίνουν ή
  • αποτυχημένες πρακτικές διοίκησης.

«Αυτά τα ζητήματα προφανώς δεν αφορούν την ΕΕΕΠ, παρότι θα τα  παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί επιδρούν στο σύνολο της αγοράς και  βλάπτουν πολλές φορές το δημόσιο συμφέρον» σύμφωνα με τον κ. Τζανάτο, ωστόσο διευκρινίζεται ότι η ΕΕΕΠ από την πλευρά της μπορεί να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του νομικού και  κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα λειτουργούντα καζίνο ώστε να δημιουργήσει  καλύτερες συνθήκες για ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους. Στα πλαίσια αυτά έχει σχεδιάσει  μία διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου να εντοπιστούν πεδία στο νομικό και  κανονιστικό πλαίσιο που είναι δυνατόν να βελτιωθούν, εφόσον αυτές οι βελτιώσεις είναι  συμβατές με το δημόσιο συμφέρον.

Με την επιστολή ζητά μέχρι 15 Σεπτέμβρη 2022 οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν να στην ΕΕΕΠ τις  προτάσεις, για βελτιώσεις στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την βιωσιμότητα του κάθε καζίνο.

Οι προτάσεις των καζίνο θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της ΕΕΕΠ και τους νομικούς και  χρηματοοικονομικούς συμβούλους της, θα αξιολογηθούν με βάση κριτήρια, αυτές που θα  επιλεγούν θα τεθούν υπόψη της Επιτροπής για έγκριση και θα αποσταλούν ως εισηγήσεις στην κυβέρνηση.

Προειδοποίηση για «λουκέτα»

Ο πρόεδρος της Επιτροπή ενώ επιβεβαιώνει óτι η Επιτροπή θα κάνει ότι περνά από το χέρι της για την βιωσιμότητα των καζίνο πετά το «μπαλάκι» και στους ιδιοκτήτες προβληματικών καζίνο τονίζοντας ότι: «Η ύπαρξη προβληματικών επιχειρήσεων σε ένα κλάδο «δηλητηριάζει» την αγορά και  δημιουργεί στρεβλώσεις στον υγιή ανταγωνισμό.

«Η ΕΕΕΠ θα κάνει από την πλευρά της αυτό  που της αναλογεί. Οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές του κλάδου θα πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Αν χρειαστούν επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις θα πρέπει να  γίνουν. Αν χρειαστούν κεφαλαιακές αυξήσεις ή είσοδος νέων επενδυτών επίσης θα πρέπει  να γίνουν», τονίζει ο κ. Τζανάτος. Ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι η ΕΕΕΠ στο βαθμό που εξαρτάται από αυτήν «μετά από ένα εύλογο διάστημα δεν θα επιτρέψει την ύπαρξη «θνησιγενών» επιχειρήσεων καζίνο».

Τα κριτήρια για τις προτάσεις των καζίνο

Παράλληλα ζητείται από τους ιδιοκτήτες καζίνο να λάβουν υπόψη τα καταρχήν γενικά κριτήρια όπως:

  1. Κοινωνικές επιπτώσεις της πρότασης: Οι προτάσεις δεν πρέπει να επιβαρύνουν την υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά τον εθισμό στον τζόγο, ενώ από θετική άποψη θα είναι σημαντικό αν τείνουν στο περιορισμό του παράνομου τζόγου στην  περιοχή που δραστηριοποιείται το εκάστοτε Καζίνο.
  2. Δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης: Οι προτάσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε μείωση των δημοσιονομικών οφελών για το κράτος, ενώ από την θετική πλευρά θα ήταν σημαντικό να αυξάνουν αυτά τα οφέλη. Θα ήταν επίσης σημαντική η ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης.
  3. Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της πρότασης: Οι προτάσεις πρέπει να  τεκμηριώνουν με ποσοτικοποιημένα μεγέθη, αν είναι δυνατόν, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων σας.
  4. Άλλες επιπτώσεις της πρότασης: Κυρίως αφορά κοινωνικές επιπτώσεις πέραν του εθισμού στον τζόγο, όπως η απασχόληση, η παράπλευρη ενίσχυση συμπληρωματικών επιχειρηματικών κλάδων, η θετική συμβολή στη λειτουργία των  τοπικών κοινωνιών κλπ.

Οι προτάσεις δεν θα πρέπει να παραβιάζουν σε καμία περίπτωση το Δίκαιο της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά αυτό που αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις (State Aid), αλλά ούτε  βασικές διατάξεις του εσωτερικού  δικαίου που δεν αφορούν άμεσα την λειτουργία των καζίνο, αλλά σχετίζονται με  γενικότερες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα οι φορολογικές, οι  πολεοδομικές κ.λπ.

Επίσης οι προτάσεις που θα γίνουν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο  του δυνατού, τις συμβατικές δεσμεύσεις του ελληνικού δημοσίου σε σχέση με τις  επιχειρήσεις καζίνο και τη γενικότερη στρατηγική για αυτήν την αγορά που είναι  θεσμικά κατοχυρωμένη.

Καταλήγοντας η επιστολή καλεί τα καζίνο να  συγκροτήσουν ένα  συλλογικό μη κερδοσκοπικό εκφραστή. «Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο για  να μπορεί να συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν» καταλήγει ο κ. Τζανάτος.