Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021 - Αθήνα: 20,08 C Weather icon (αίθριος καιρός)

ΕΚΤ: Συνεχίζει την αγορά ομολόγων, «παραμένουν τα ρίσκα», λέει η Λαγκάρντ


Σχόλια

Όπως αναφέρει η κεντρική τράπεζα, κατά τη σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιβεβαιώσει τη νομισματική πολιτική του στην κατεύθυνση της «διευκόλυνσης»:

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα, έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1.850 δισ. ευρώ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει. Βάσει κοινής αξιολόγησης των συνθηκών χρηματοδότησης και των προοπτικών για τον πληθωρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί τις αγορές με ευελιξία, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και με σκοπό να αποτρέψει την υιοθέτηση αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης, που δεν συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες, θα συνεχίσει να στηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Αν μπορούν να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης με ροές αγορών στοιχείων ενεργητικού που δεν οδηγούν σε εξάντληση του συνολικού ποσού του προγράμματος PEPP στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών του, το ποσό αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί στο ακέραιο. Ομοίως, το συνολικό ποσό μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμοστεί με σκοπό τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης, οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση της αρνητικής διαταραχής που ασκεί η πανδημία στην πορεία του πληθωρισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP κατά τη λήξη τους, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) θα συνεχιστεί με ύψος 20 δισ. ευρώ μηνιαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει επίσης να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους, για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί. Η χρηματοδότηση που αντλείται μέσω της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.

Η Κριστίν Λαγκάρντ

Μετά τη συρρίκνωση στο πρώτο τρίμηνο του έτους η οικονομία της ευρωζώνης αρχίζει σταδιακά να ξανανοίγει καθώς η κατάσταση με την πανδημία βελτιώνεται και οι εκστρατείες εμβολιασμού σημειώνουν πρόοδο.

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα.

Όπως υπογράμμισε η κ. Λαγκάρντ, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μια ανάκαμψη του τομέα των υπηρεσιών και διατήρηση του δυναμισμού που χαρακτηρίζει τον τομέα της μεταποίησης.

«Αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα επιταχυνθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς θα καταργούνται περαιτέρω περιοριστικά μέτρα», πρόσθεσε η ίδια. «Η άνοδος της καταναλωτικής δαπάνης, η ισχυρή παγκόσμια ζήτηση και η υποστηρικτική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική θα παράσχουν πολύτιμη στήριξη στην οικονομική ανάκαμψη» σημείωσε.

Ωστόσο, η ίδια προειδοποίησε ότι οι αβεβαιότητες παραμένουν, καθώς το βραχυπρόθεσμο οικονομικό outlook συνεχίζει να εξαρτάται από την πορεία της πανδημίας.

Η Κριστίν Λαγκάρντ σημείωσε τα εξής:

«Μετά τη συρρίκνωση του πρώτου τριμήνου του έτους, η οικονομία της ζώνης του ευρώ ανοίγει σταδιακά καθώς υποχωρεί η πανδημία και οι εκστρατείες εμβολιασμού σημειώνουν σημαντική πρόοδο. Τα τελευταία δεδομένα σηματοδοτούν μια ανάκαμψη στις υπηρεσίες και στη βιομηχανική παραγωγή. Αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα επιταχυνθεί το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους καθώς θα αρθούν περαιτέρω τα μέτρα. Η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, η ισχυρή παγκόσμια ζήτηση και η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική παρέχουν υποστήριξη στην ανάκαμψη.

Ταυτόχρονα, παραμένουν αβεβαιότητες, καθώς οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας και από το πως αντιδρά η οικονομία μετά το άνοιγμα. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω των βασικών επιπτώσεων, των παροδικών παραγόντων και της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το δεύτερο εξάμηνο του έτους, προτού υποχωρήσει καθώς εξαφανίζονται προσωρινοί παράγοντες. Οι νέες προβλέψεις μας δείχνουν σταδιακή αύξηση των υποκείμενων πιέσεων πληθωρισμού σε όλο τον ορίζοντα, αν και οι πιέσεις παραμένουν υποτονικές στο πλαίσιο μιας ακόμη σημαντικής οικονομικής επιβράδυνσης που θα απορροφηθεί μόνο σταδιακά. Ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει κάτω από το στόχο μας στον ορίζοντα προβολής.

Η διατήρηση ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών κατά την πανδημική περίοδο παραμένει απαραίτητη για τη μείωση της αβεβαιότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, στηρίζοντας έτσι την οικονομική δραστηριότητα και διασφαλίζοντας τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών. Οι συνθήκες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές από την τελευταία συνεδρίαση της νομισματικής πολιτικής τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, τα επιτόκια της αγοράς έχουν αυξηθεί περαιτέρω. Αν και αντανακλά εν μέρει τις βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές, η συνεχής αύξηση των επιτοκίων της αγοράς θα μπορούσε να μετατραπεί σε σκληρότερες συνθήκες χρηματοδότησης και να επηρεάσουν ολόκληρη την οικονομία. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πρόωρη και θα αποτελούσε κίνδυνο για τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη και τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιβεβαιώσει τη στάση του σχετικά με τη νομισματική πολιτική. Θα διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Περιμένουμε να παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα έως ότου να δούμε την εξέλιξη του πληθωρισμού.

Θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς έκτακτης ανάγκης πανδημίας (PEPP) με συνολικό κονδύλι 1.850 δισεκατομμυρίων ευρώ έως τουλάχιστον το τέλος Μαρτίου 2022 και, εν πάση περιπτώσει, έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κοροναϊού ξεπεράστηκε. Βάσει κοινής αξιολόγησης των συνθηκών χρηματοδότησης και των προοπτικών πληθωρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του PEPP κατά το επόμενο τρίμηνο θα συνεχίσουν να διεξάγονται με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό από ό, τι κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

Θα αγοράζουμε με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και με σκοπό να αποτρέψουμε τη σύσφιξη των όρων χρηματοδότησης που δεν συνάδει με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών με την πάροδο του χρόνου, μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των δικαιοδοσιών θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της εφαρμογής θα διαρκέσουν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να ενισχύσουν την προσαρμοστική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής μας και να τελειώσουν λίγο πριν αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Σκοπεύουμε επίσης να συνεχίσουμε την επανεπένδυση, εξ ολοκλήρου, των κύριων πληρωμών από χρεόγραφα που λήγουν που αγοράστηκαν βάσει του APP για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και, εν πάση περιπτώσει, για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και άφθονο βαθμό νομισματικής διευθέτησης

Τέλος, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε μεγάλη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση που αποκτήθηκε μέσω της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO III) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη του τραπεζικού δανεισμού σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τα μέτρα μας συμβάλλουν στη διατήρηση ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών για όλους τους τομείς της οικονομίας, κάτι που απαιτείται για μια συνεχή οικονομική ανάκαμψη και για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών. Θα συνεχίσουμε επίσης να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη συναλλαγματική ισοτιμία όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις τους στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές πληθωρισμού. Είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα μέσα μας, ανάλογα με την περίπτωση, για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο μας με σταθερό τρόπο, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για συμμετρία.

Επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ

Επιτρέψτε μου τώρα να εξηγήσω την εκτίμησή μας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, το πραγματικό ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ μειώθηκε περαιτέρω, κατά 0,3%, φθάνοντας το 5,1% κάτω από το επίπεδο προ πανδημίας του τέταρτου τριμήνου του 2019. Οι έρευνες σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και οι δείκτες υψηλής συχνότητας δείχνουν σημαντική βελτίωση της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Επίσης δείχνουν μια ισχυρή ανάκαμψη στη δραστηριότητα των υπηρεσιών καθώς ο αριθμός των μολύνσεων μειώνεται, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή εξομάλυνση των δραστηριοτήτων υψηλής επαφής. Η μεταποιητική παραγωγή παραμένει ισχυρή, υποστηριζόμενη από τη σταθερή παγκόσμια ζήτηση, παρόλο που τα σημεία συμφόρησης από την πλευρά της προσφοράς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στη βιομηχανική δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον. Οι δείκτες εμπιστοσύνης των καταναλωτών ενισχύονται, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά την προσεχή περίοδο. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις δείχνουν ανθεκτικότητα, παρά τους πιο αδύναμους εταιρικούς ισολογισμούς και τις αβέβαιες οικονομικές προοπτικές.

Αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα συνεχίσει να βελτιώνεται έντονα το δεύτερο εξάμηνο του 2021, καθώς η πρόοδος στις εκστρατείες εμβολιασμού επιτρέπει την περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων περιορισμού. Μεσοπρόθεσμα, η ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ αναμένεται να ενισχυθεί από την ισχυρότερη παγκόσμια και εγχώρια ζήτηση, καθώς και από τη συνεχή υποστήριξη τόσο της νομισματικής όσο και της δημοσιονομικής πολιτικής.
Αυτή η αξιολόγηση αντικατοπτρίζεται σε γενικές γραμμές στο βασικό σενάριο των μακροοικονομικών προβλέψεων του προσωπικού του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου 2021 για τη ζώνη του ευρώ, προβλέποντας ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε 4,6% το 2021, 4,7% το 2022 και 2,1% το 2023. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του προσωπικού της ΕΚΤ τον Μάρτιο του 2021, οι προοπτικές για την οικονομική δραστηριότητα αναθεωρήθηκαν για το 2021 και το 2022, ενώ είναι αμετάβλητο για το 2023».

 

Σχόλια:

Δείτε επίσης

Γνώση στερνή
Γνώση στερνή