Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 19,17 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

ΕΣΠΑ 2021 - 2027: Στήριξη 3,89 δισ. ευρώ σε 25.000 ΜμΕ


Σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 πρόκειται να διατεθούν για τη χώρα μας συνολικοί πόροι 26,2 δισ. ευρώ, στα επόμενα 7 χρόνια - Οι ενισχύσεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πάνω από 12.000 νέων θέσεων εργασίας

Με τη χρηματοδότηση δράσεων μέσω του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα", στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν τουλάχιστον 25.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 3.300 νέες, αλλά και περισσότερες από 6.500 επιχειρήσεις με δράσεις έρευνας και καινοτομίας, ενώ 3.300 ΜμΕ θα ενισχυθούν για επενδύσεις σε απόκτηση δεξιοτήτων στις νέες αγορές.

Η στήριξη του νέου ΕΣΠΑ στις ΜμΕ, στη ραχοκοκαλιά ουσιαστικά της ελληνικής οικονομίας, δεν είναι μόνο ένα φιλόδοξο σχέδιο, αλλά η πραγμάτωση στις ανάγκες της σημερινής αγοράς και των επαγγελματιών του αύριο. Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», με προϋπολογισμό  3,89 δισ. ευρώ, έρχεται να ενισχύσει την παραγωγικότητα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 πρόκειται να διατεθούν για τη χώρα μας συνολικοί πόροι 26,2 δισ. ευρώ, στα επόμενα 7 χρόνια.

Οι ενισχύσεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πάνω από 12.000 νέων θέσεων εργασίας και την εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών στις διαδικασίες των επιχειρήσεων.

Νέες Δράσεις αναμένονται από το Φθινόπωρο:

  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός– Πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες – Ανάπτυξη ψηφιακής καινοτομίας
  • Αναβάθμιση & διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, μεγέθυνση του τομέα της μεταποίησης, διασύνδεση με τις διεθνείς αγορές, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
  • Ανάπτυξη & αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού: προγράμματα στοχευμένης κατάρτισης για τα στελέχη των επιχειρήσεων, αξιοποίηση/εξέλιξη εξειδικευμένου προσωπικού από τις επιχειρήσεις
  • Μηχανισμοί & δομές στήριξης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων: ανάπτυξη / αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας, όπως & παροχής εργαστηριακών & άλλων υποδομών ποιότητας & διαχείρισης διανοητικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας & ενίσχυση της προσφοράς αντίστοιχων υπηρεσιών – αναβάθμιση & αξιοποίηση υποδομών υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών & εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κτηρίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επιχειρηματικές υποδομές & νέες βιομηχανικές δραστηριότητες
  • Αναβάθμιση υποδομών υφιστάμενων επιχειρηματικών πάρκων (τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, επέκταση συστημάτων ή προσθήκη νέων λειτουργιών σε υφιστάμενα συστήματα)
  • Αξιοποίηση (λειτουργική/κτιριακή αναβάθμιση) υφιστάμενων βιομηχανικών κτιρίων εντός αστικού ιστού & αλλαγή χρήσης (λειτουργία ως θερμοκοιτίδες, μουσείο επιχειρηματικότητας, διεξαγωγή διαγωνισμών καινοτομίας κλπ.)

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ξεκινήσουν να προετοιμάζουν ένα σωστό φάκελο, γιατί πλέον είτε ΕΣΠΑ, είτε Ταμείο Ανάκαμψης, είτε Αναπτυξιακός Νόμος, υπάρχουν τρία βασικά εργαλεία από τα οποία μπορεί να τύχει χρηματοδότησης και ανάλογα την επένδυση με τη σωστή Συμβουλευτική ομάδα, που θα αξιολογήσει και θα καθοδήγει υπεύθυνα,  να ενταχθούν στο κατάλληλο πρόγραμμα.