Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 23,09 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Η 6η μέρα εργασίας στον τουρισμό και τον επισιτισμό θα πληρώνεται με προσαύξηση


Τι προβλέπει η νέα συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων. Εισήγηση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας έκανε δεκτή ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και κήρυξε υποχρεωτική και την προσθήκη στην παλιά Κλαδική

Ένα επιπλέον ημερομίσθιο θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, εάν εργαστούν σε ημέρα ανάπαυσής τους, ενώ το ημερομίσθιο αυτό θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόλησή τους είναι σε ημέρα ανάπαυσης και αυτή πέφτει Κυριακή ή αργία. Αυτό προβλέπει η προσθήκη που εντάχθηκε στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που καλύπτει το σύνολο των εργαζόμενων σε εστιατόρια και κλάμπ. Μάλιστα, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, με απόφασή του, κήρυξε υποχρεωτική και την προσθήκη αυτή, καθώς ήδη, από τα τέλη Ιουνίου είχε κηρύξει υποχρεωτική την Κλαδική Σύμβαση.

Αναλυτικά, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας που συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Άννας Στρατινάκη διατύπωσε θετική σχετική γνωμοδότηση προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η προσθήκη στην ΚΣΣΕ που συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές, αφού επαναλαμβάνει ότι «Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα», προβλέπει επιπλέον ότι:

«Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ’ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.

Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή μεμονωμένη η κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας - το οποίο εξακολουθεί να ισχύει - αφού οπότε αυτή πραγματοποιείται αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία η συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου».

Σημειώνεται ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του κλάδου, για την περίοδο από 22-02-2021 έως 22-02-2023 έχει ήδη κηρυχθεί υποχρεωτική με απόφαση του κ. Χατζηδάκη. Την προσθήκη συμφώνησαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος.