Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 24,24 C Weather icon (αραιές νεφώσεις)

Πάει για φθινόπωρο η εκκαθάριση των εισφορών «περιστασιακά εργαζόμενων» - Ποιοι βρίσκονται στον αέρα


Εντός Ιουλίου εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί το νέο λογισμικό με την διαδικασία εκκαθάρισης να αναμένεται να ξεκινήσει για μετά τον Σεπτέμβριο - Γιατί υπάρχει η καθυστέρηση

Για το φθινόπωρο μετατίθεται η εκκαθάριση των εισφορών που θα πρέπει να καταβάλλουν χιλιάδες επιχειρήσεις στον ΕΦΚΑ, εφόσον απασχολούσαν περιστασιακά, κάποιους εργαζόμενους εντός της περιόδου 2020-2021.

Το λογισμικό για τις εισφορές περίπου 10.000 περιστασιακά εργαζόμενων που τα προηγούμενα χρόνια είχαν λάβει τις αμοιβές τους με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών, τη νέα ονομασία των γνωστών «τίτλων κτήσης», αναμένεται τελικά, μετά από μεγάλη καθυστέρηση, να εφαρμοστεί στον ΕΦΚΑ από την ανάδοχο εταιρεία εντός του Ιουλίου.

Πρόκειται για εισφορές οι οποίες θα αναζητηθούν από τις επιχειρήσεις που απασχόλησαν περιστασιακά κάποιον και τον αντάμειψαν με το συγκεκριμένο Παραστατικό. Βάσει του σχεδιασμού μάλιστα, και καθώς το θέμα των τίτλων κτήσης δεν αντιμετωπίστηκε σοβαρά, από το 2017 και εφεξής, η αποπληρωμή των παρελθόντων ετών θα γίνει σε αρκετές δόσεις, τουλάχιστον 8, από τον Σεπτέμβριο και μετά. Μάλιστα, βάσει του σχεδιασμού, μετά την επιβολή των εισφορών για τα παραστατικά που εκδόθηκαν τα δυο προηγούμενα χρόνια, θα ακολουθήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση και των εισφορών από παραστατικά που έχουν εκδοθεί το διάστημα από 01.02.2019 έως 31.12.2019 με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς ο νόμος του 2017 δεν εφαρμόστηκε.

Όσο για τις αμοιβές και τις αντίστοιχες εισφορές του 2022, ακόμη – από τον Σεπτέμβριο του 2021 – δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να βρίσκονται στον αέρα. Μεταξύ τους ήταν και όσοι εργάστηκαν ως απογραφείς στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία καθώς αντί να καταβάλλουν εισφορά με πλαφόν τα 210 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ ανά Παραστατικό, να πληρώσουν τελικά πολύ υψηλότερες εισφορές και φόρους, με αποτέλεσμα το καθαρό ποσό της αμοιβής να είναι πολύ χαμηλό.

Να σημειωθεί ότι ο τελευταίος νόμος του 2021 προβλέπει ότι η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι 155 ευρώ τον μήνα, ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 55 ευρώ τον μήνα. Συνολικά, δηλαδή, η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 210 ευρώ τον μήνα.

Μάλιστα, η ρύθμιση αυτή στόχευε στον περιορισμό της υψηλής παρακράτησης εισφορών αλλά και στην ασφαλιστική αναγνώριση του χρόνου απασχόλησης των περιστασιακά εργαζόμενων. Έτσι, ορίζει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει αμοιβές μέσω των Παραστατικών Παροχής Υπηρεσιών, έως 10.000 ευρώ μεικτά, ετησίως, με τις εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ να υπολογίζονται μετά την παρακράτηση φόρου 20%.

Σύμφωνα με τη διάταξη το ποσοστό των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (ΠΠΥ) καθορίζεται για την κύρια σύνταξη στα 13,33% και για υγειονομική περίθαλψη στο 6,95%.

Αν και οι εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο, αποτελούν δηλαδή μέρος της συμφωνίας για την αμοιβή, υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης είναι ο εκδότης του παραστατικού. Οι εισφορές δηλώνονται στον ΕΦΚΑ μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. Όσο για τον χρόνο ασφάλισης, αυτός προκύπτει από το ύψος των καταβληθεισών εισφορών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπερνάει τον ένα μήνα ανά παραστατικό, αποσυνδέοντας στην ουσία το ύψος του παραστατικού από τον ασφαλιστικό χρόνο με τον οποίο αντιστοιχίζεται.

Επίσης, ξεκαθαρίζεται ότι η χρήση των Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει για προφανείς μισθωτές υπηρεσίες. Αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ανοικτό δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) δεν μπορούν να έχουν εισόδημα μέσω Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών.