Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 19,17 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

ΡΑΕ: «Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες» οι βιομηχανίες που θα έχουν προτεραιότητα στο φυσικό αέριο


Νέα προθεσμία από τη ΡΑΕ για την υποβολή των φακέλων από τις μονάδες που επιδιώκουν να ενταχθούν στην επίμαχη λίστα για να προηγούνται - Ποια είναι τα κριτήρια και τι θα γίνει με τις βιομηχανίες που δεν υπάγονται στον συγκεκριμένο κατάλογο

Σε σύνθετο ζήτημα αναδεικνύεται η επιλογή των βιομηχανιών που θα έχουν προτεραιότητα στην τροφοδοσία με φυσικό αέριο, στην περίπτωση που προκύψει συναγερμός για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Πρόκειται για τις λεγόμενες «Σημαντικές Βιομηχανίες», οι οποίες θα περιληφθούν σε ειδικό κατάλογο της ΡΑΕ, στο πλαίσιο του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης.

Ενδεικτικό στοιχείο της πολυπλοκότητας που έχει η προτεραιοποίηση βιομηχανιών σε ενδεχόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι ο επιπλέον χρόνος που έδωσε ο Ρυθμιστής για την υποβολή φακέλων από τις μονάδες που επιδιώκουν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη λίστα. Η προθεσμία έληγε σήμερα, Τρίτη, αλλά δόθηκε παράταση για άλλες είκοσι ημέρες, έως τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός των «Σημαντικών Βιομηχανιών» δεν είναι ορισμένος. Δεν έχει τεθεί, με άλλα λόγια, αριθμητικό «ταβάνι» για τις βιομηχανίες που θα προηγούνται στην παροχή φυσικού αερίου. Η Αρχή θα αξιολογήσει τα αιτήματα βάσει κριτηρίων που προβλέπονται στη Δράση Δ8 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης και θα αποφασίσει. Το Σχέδιο αυτό δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 12 Σεπτεμβρίου.

Το θετικό που μεταδίδεται, πάντως, είναι ότι η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ενεργειακής επάρκειας, όπως η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Συνεχίζεται κανονικά η προμήθεια του ρωσικού αερίου μέσω του Turk Stream, με τις εκτιμήσεις να λένε ότι, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, δεν προβλέπεται διαταραχή και στο μέλλον. Με αυτά τα δεδομένα, η ΡΑΕ, λένε οι πληροφορίες, έχει τον χρόνο να σταθμίσει διεξοδικά τις ανάγκες και τη σημασία κάθε βιομηχανίας, για τη συμπερίληψή της στον εν λόγω κατάλογο, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στους φακέλους που θα υποβάλουν ενδιαφερόμενες βιομηχανίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται αναλυτικά τα κριτήρια του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης, να υπάρχει μελέτη επιπτώσεων από την ενδεχόμενη διακοπή της τροφοδοσίας, καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικό καύσιμο ή πρώτη ύλη. Επιπλέον, η βιομηχανία θα πρέπει να προτείνει και σχέδιο διακοπής τροφοδοσίας, είτε μερική είτε ολική, για την ασφάλεια της μονάδας της και του προσωπικού της.

Ανάμεσα στα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη από τη ΡΑΕ είναι η κρισιμότητα της βιομηχανικής μονάδας βάσει κοινωνικής συνεισφοράς, κατά πόσο η βιομηχανία είναι μέρος κρίσιμων και απαραίτητων διασυνοριακών εφοδιαστικών αλυσίδων, αν έχουν τη δυνατότητα υποκατάστασης του φυσικού αερίου με άλλα καύσιμα, καθώς και εάν η διακοπή της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο εγκυμονεί κινδύνους για μη αναστρέψιμες και μη επισκευάσιμες ζημιές στις παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Προβλέπεται, επίσης, ότι για τις βιομηχανίες που δεν υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες θα συνεκτιμηθεί ο οικονομικός αντίκτυπός τους συγκριτικά με την προστιθέμενη αξία και την εργασία που προκύπτουν σε σχέση με την κατανάλωση αερίου.