Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 28,01 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Στα αζήτητα της Εφορίας επιστροφές φόρου 290 εκατ. ευρώ


Οι δικαιούχοι δεν προσέρχονται για να τις εισπράξουν, παρότι έχουν εκδοθεί από τις ΔΟΥ τα σχετικά ΑΦΕΚ

Στα… συρτάρια των εφοριών παραμένουν επιστροφές φόρων ύψους 290 εκατ. ευρώ. Και αυτό καθώς οι δικαιούχοι δεν προσέρχονται για να τις εισπράξουν, παρότι έχουν εκδοθεί από τις ΔΟΥ τα σχετικά ΑΦΕΚ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, το σύνολο των εκκρεμών επιστροφών φόρου στις 31 Μαΐου 2022 ανέρχονταν σε 541 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 314 εκατ. ευρώ είναι σε εκκρεμότητα άνω των 90 ημερών και τα 227 εκατ. ευρώ δεν έχουν συμπληρώσει το τρίμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Προκύπτει επίσης ότι από το ποσό των 314 εκατ. ευρώ που αφορά επιστροφές άνω των 90 ημερών, το μεγαλύτερο μέρος του, ποσό ύψους 290 εκατ. ευρώ, δεν ζητείται από τους δικαιούχους.

Εξηγώντας το παράδοξο αυτό «φαινόμενο» η ΑΑΔΕ αναφέρει συγκεκριμένα, ως υποσημείωση στον σχετικό πίνακα, ότι «… εκ των οποίων ποσό που δεν μπορεί να αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διστακτικότητα της λήψης των επιστροφών φόρου οφείλεται στην έλλειψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και του ελέγχου που μπορούν να υποστούν οι λήπτες των επιστροφών, εφόσον διαπιστωθεί ότι στην πραγματικότητα δεν δικαιούνται την επιστροφή φόρου.

Φέτος, πάντως, οι επιστροφές φόρου έχουν επιταχυνθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου το υπουργείο Οικονομικών είχε προγραμματίσει να επιστρέψει φόρους ύψους 2,39 δισ. ευρώ, αλλά τελικά επιστράφηκαν 3,25 δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν αυξημένες κατά 758 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.