Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 23,09 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Τράπεζες: Νέα δάνεια 1,7 δισ. ευρώ στη ναυτιλία


Κατά 15% μεγεθύνθηκε το 2021 η συνολική χρηματοδότηση εγχώριων τραπεζών στην ελληνόκτητη ναυτιλία - Στους 10 μεγαλύτερους χρηματοδότες οι τέσσερις συστημικές τράπεζες - Τα στοιχεία της Petrofin Bank Research

Στα 13 δισ. δολάρια ανήλθε στο τέλος του 2021 η συνολική χρηματοδότηση των εγχώριων τραπεζών προς την ελληνόκτητη ναυτιλία, σημειώνοντας για άλλη μια χρονιά σημαντική αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Petrofin Bank Research.

Από την 21η ετήσια έκθεση της Petrofin Bank Research για τη χρηματοδότηση της Ναυτιλίας, προκύπτει ότι η συνολική χρηματοδότηση προς ελληνόκτητες ναυτιλιακές εταιρείες σημείωσε ετήσια αύξηση 5,6% το 2021 και ανήλθε σε 52,6 δισ. δολάρια από 49,8 δισ. δολάριο το 2020.

Τα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών σημείωσαν τη μεγαλύτερη μεγέθυνση, της τάξης του 15% ή κατά περίπου 1,7 δισ. δολάρια. Στο τέλος του 2021 η συνολική χρηματοδότηση εγχώριων τραπεζών προς την ελληνόκτητη ναυτιλία ανερχόταν σε 13 δισ. δολάρια και το μερίδιο αγοράς τους διευρύνθηκε στο 25% από 23% το 2020 και 19% το 2019. Σημειώνεται ότι προηγήθηκε μια διετία (2019/20) με υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης (+20%). Έτσι, το μερίδιο αγοράς των εγχώριων τραπεζών.

Το Δεκέμβριο 2021 οι τέσσερις εγχώριες συστημικές τράπεζες συγκαταλέγονταν στους 10 μεγαλύτερους χρηματοδότες της ελληνόκτητης ναυτιλίας, μεταξύ περισσοτέρων των 55 τραπεζών και εταιρειών χρηματοδότησης από όλο τον κόσμο. Τρεις, δε, από τις ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στην κορυφαία πεντάδα, με χαρτοφυλάκια των 3,2-3,4 δισ. δολάρια εκάστη.

Η σταδιακή εξυγίανση των ισολογισμών των εγχώριων τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ( Non Performing Exposures-NPEs) η σημαντικά χαμηλότερη συμμετοχή των ναυτιλιακών δανείων στο απόθεμα NPE καθώς και η σταθερά βελτιούμενη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, παρέχουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη ναυτιλιακή πίστη για την ανάπτυξη των δανειακών τους χαρτοφυλακίων.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες συνεχίζουν να παρέχουν το 74% περίπου του συνόλου της χρηματοδότησης προς τον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο, ακολουθούμενες με 15% από χρηματοδότες της Άπω Ανατολής και 9% από χρηματοδότες των ΗΠΑ και του Καναδά. Τα μερίδια αγοράς παρέμειναν σταθερά το 2021 έναντι αυτών του 2020.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους χρηματοδότες από την Άπω Ανατολή, τα εξειδικευμένα ιδρύματα σε χρηματοδοτήσεις leasing για νεότευκτα πλοία συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος έναντι των παραδοσιακών τραπεζών, καθώς τα συγκεκριμένα σχήματα χρηματοδότησης θεωρούνται συμφέροντα από τους Έλληνες πλοιοκτήτες.