Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 19,17 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

ΤΧΣ: Τέλη 2023 θα πουλήσει το 20% της Εθνικής και το 10% της Πειραιώς για... 2δισ. ευρώ


Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διασφάλισε τη σταθερότητα και απέτρεψε συστημικά σοκ στις τράπεζες συμβάλλοντας στη δημιουργία των 4 συστημικών τραπεζών, ωστόσο επένδυσε 44,5 δισ. και θα εγγράψει ζημία 42,5 δισ. ευρώ

Προς τα τέλη του 2023 ή αρχές του 2024 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα προχωρήσει στην διάθεση του 20% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας και το 10% της Πειραιώς.
Σε τρέχουσες τιμές το 20% της Εθνικής τράπεζας αποτιμάται στα 600 εκατ. ευρώ και το 10% της Πειραιώς αποτιμάται στα 134 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει:

Το 40,3% της Εθνικής τράπεζας
Το 27% της Τράπεζας Πειραιώς

Το 9% της Alpha bank

Το 2,34% της Eurobank

Πρακτικά στο πρώτο κύμα στρατηγικής αποεπένδυσης θα πωληθούν το 20% της Εθνικής, οπότε το ΤΧΣ από 40,3% θα κατέχει 20% της Εθνικής και το 10% της Πειραιώς, οπότε το ΤΧΣ θα κατέχει το 17% της τράπεζας Πειραιώς.

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσουν εκ νέου η Εθνική, η Πειραιώς και η Alpha bank.
Ο γενικός σχεδιασμός είναι κατά την φάση της πλήρους στρατηγικής αποεπένδυσης, το ΤΧΣ να κατέχει σχεδόν παραπλήσια ποσοστά στις τράπεζες, ώστε να μην αποκτηθεί πλεονέκτημα ιδιωτικοποίησης σε σχέση με τις άλλες τράπεζες.

Το ΤΧΣ έχει επενδύσει 44,5 δισ. για να πάρει περίπου 2 δισ. ευρώ...

Ναι μεν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διασφάλισε την σταθερότητα και απέτρεψε συστημικά σοκ στις τράπεζες και συνέβαλλε προφανώς στην δημιουργία 4  συστημικών τραπεζών, ωστόσο ως επένδυση ήταν παντελώς αποτυχημένη καθώς επένδυσε 44,5 δισ. και θα εγγράψει ζημία 42,5 δισ.

Σε ποιες τιμές θα πραγματοποιηθούν τα placement σε ξένους και Έλληνες επενδυτές;

Το ΤΧΣ σχεδιάζει να διαθέσει μετοχές σε ξένους επενδυτές, όπου υπάρχει ενδιαφέρον αλλά και σε έλληνες μικρομετόχους ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των μικρομετόχων στις ελληνικές τράπεζες.
Στην Εθνική ο στόχος ήταν τα 4,20 ευρώ από 3,35 ευρώ της τρέχουσας περιόδου, οπότε ακόμη έχουμε δρόμο…

Η Πειραιώς πρέπει να ανακάμψει προς την ζώνη των 1,40 ευρώ για να πραγματοποιηθεί placement.

Ωστόσο όσο η αγορά γνωρίζει ότι το ΤΧΣ προετοιμάζει placement στις τράπεζες οι μετοχές δύσκολα θα ανακάμψουν λόγω της μεγάλης προσφοράς μετοχών.
Π.χ. στην Εθνική τράπεζα το 20% των μετοχών αντιστοιχεί σε 183 εκατ μετοχές… προς πώληση σε πρώτη φάση…

Γιατί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει να παραμείνει μέτοχος μειοψηφίας στις ελληνικές τράπεζες και μετά το 2025


Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως έννοια υποδηλώνει ότι είναι φορέας που στόχο έχει να διασφαλίσει την σταθερότητα των τραπεζών δηλαδή την κεφαλαιακή του επάρκεια έχοντας επενδύσει 44,5 δισ. ευρώ σε κεφάλαια και funding gap στην κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών των προβληματικών τραπεζών που έσπασαν σε good και bad bank... στις σκοτεινές περιόδους του παρελθόντος.

Ωστόσο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει επιτευχθεί στις ελληνικές τράπεζες καθώς το ΤΧΣ με τα κεφάλαια και ο Ηρακλής με τις παρεχόμενες κρατικές εγγυήσεις διασφάλισαν ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει επανέλθει στην κανονικότητα.

Ήδη οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν δείκτη NPEs ratio δηλαδή μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κάτω του 10% ή σε ένα εύρος 5,9% με 8,5%...

Επίσης διαθέτουν κεφάλαια και ικανούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αν και στο κρίσιμο αυτό δείκτη όλες οι τράπεζες δεν βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, π.χ. η Εθνική τράπεζα δεν είναι στην ίδια κατηγορία με την Πειραιώς.

Λίαν συντόμως οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν συγκρινόμενους δείκτες με τις ευρωπαϊκές η επάνοδος στην κανονικότητα θα είναι γεγονός αλλά θα υπάρχει ένας αστερίσκος…
Σε σύνολο 23 δισ. tangible book κεφάλαια ή ενσώματα ίδια κεφάλαια τα 14,3 δισ. είναι DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που υποδηλώνει ότι η ποιότητα των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών είναι ασθενέστερη και υποδιαιρέστερη των ευρωπαϊκών.

Όσο επιτυγχάνουν κέρδη το DTC δεν είναι πρόβλημα… αλλά δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η Moody’s όσο και η Fitch θεωρούν ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να βρεθεί μια ολοκληρωμένη θεσμική λύση για την αντιμετώπιση του DTC στις ελληνικές τράπεζες… ίσως το 2023..

Η πλήρης αποεπένδυση είναι λάθος…


Η πλήρης αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις ελληνικές τράπεζες είναι λάθος. 
Το Ταμείο σε καλές χρηματιστηριακές περιόδους και όχι σε κακές συγκυρίες θα πρέπει με μυστικότητα να προετοιμάσει τα placement δηλαδή διάθεση μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου σε ξένους και Έλληνες επενδυτές.

Τι δεν πρέπει να συμβεί:


1) Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν θα πρέπει να κοινοποιεί τα σχέδια πώλησης τραπεζικών μετοχών.
Θυμίζουμε ότι όταν έγινε γνωστό ότι το ΤΧΣ θα προχωρήσει σε placement στην Εθνική η μετοχή βρέθηκε σε καθεστώς ομηρίας λόγω της προσμονής για το placement.
Βέβαια το ΤΧΣ δεν είχε διαρρεύσει ότι σχεδιάζει να διαθέσει το 20% της Εθνικής τράπεζας αλλά στην Ελλάδα ως γνωστό δεν υπάρχουν μυστικά...

2) Η αποεπένδυση - πώληση μετοχών δεν θα πρέπει να ξεκινήσει από τις τράπεζες όπου το ΤΧΣ έχει μικρά ποσοστά.
Π.χ. είναι λάθος να ξεκινήσει η πώληση μετοχών από το ΤΧΣ πρώτα από την Eurobank στην οποία κατέχει το 2,34%.
Αντιθέτως τα placement θα πρέπει να ξεκινήσουν από την Εθνική πρωτίστως και ακολούθως την Πειραιώς όπου τα ποσοστά είναι μεγάλα.
Θα πρέπει να υπάρξει σχετική σύγκλιση ποσοστών ενώ δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί καθεστώς ανισότητας π.χ. η πώληση του 2,34% της Eurobank είναι εύκολος στόχος αλλά θα δημιουργηθεί ανισότητα έναντι των άλλων τραπεζών…

3) Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει να διατηρήσει και μετά το 2025 ποσοστά μειοψηφίας στις ελληνικές τράπεζες υπό το εξής όρο.
Να διατηρήσει ποσοστά μειοψηφίας αλλά χωρίς το δικαίωμα veto για οποιαδήποτε θέμα… ούτε για αυξήσεις κεφαλαίου που αφορούν ζητήματα dilution – απίσχνασης, ούτε για θέματα bonus ή άλλων ζητημάτων.
Διεθνώς υπάρχουν κρατικά funds τα οποία κατέχουν ποσοστά μειοψηφίας σε νευραλγικές εταιρίες και ο τραπεζικός κλάδος είναι καίριας σημασίας.

Το ΤΧΣ θα μπορούσε να κρατήσει ποσοστά μεταξύ 5% με 8% στις ελληνικές τράπεζες π.χ. στην Εθνική 5% με 8% από 40,3% και στην Eurobank το 2,34% και μετά το 2025 ώστε το κράτος να καρπούταν τα μερίσματα που θα διανείμουν οι τράπεζες αλλά υπό τον όρο ότι θα ακυρωθεί η δυνατότητα veto.

To Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι ένας κοινός μέτοχος μειοψηφίας όπως είναι πολλά funds στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών χωρίς κανένα δικαίωμα veto.
Αντί λοιπόν ο ΕΦΚΑ να είναι μέτοχος στις τράπεζες ή η ΔΕΚΑ η Δημόσια Εταιρία Κινητών Αξιών στο παρελθόν θα μπορούσε αυτό τον ρόλο να τον διαδραματίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας…

Ναι στην ιδιωτικοποίηση αλλά όχι στην πλήρη αποεπένδυση, θεωρούμε ότι είναι στρατηγικό λάθος να αποχωρήσει οριστικά από τις ελληνικές τράπεζες το ΤΧΣ…

Η παρουσία του ΤΧΣ ως κοινού μετόχου δεν σημαίνει κρατικός παρεμβατικός ειδικά μάλιστα στις 4 μεγάλες συστημικές οι οποίες ελέγχονται σχολαστικά από τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών τον SSM της ΕΚΤ…

Πολιτική μερισμάτων


Πιστεύουμε ότι οι τράπεζες που θα διανείμουν μερίσματα για την χρήση 2022 - η απόφαση θα ληφθεί τον Οκτώβριο του 2022 - θα πρέπει να διαθέσουν στους μετόχους τους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες όχι το ελάχιστο επιτρεπόμενο δηλαδή το 35% των κερδών αλλά ένα ποσοστό μεταξύ 20% με 30% δηλαδή ποσοστό χαμηλότερο του ελάχιστου...

Οι τράπεζες που πληρούν τα κριτήρια είναι η Eurobank και η Εθνική. Η Πειραιώς π.χ. μέχρι να δυναμώσει ακόμη περισσότερο κεφαλαιακά και να δημιουργεί κεφάλαιο εσωτερικά δεν θα πρέπει να διανείμει μέρισμα ούτε στην χρήση 2023.

Καλύτερα αποθεματικά ώστε οι τράπεζες να θωρακιστούν παρά προσωρινά ικανοποιημένους μετόχους. Η διανομή μερίσματος συνδράμει στην καλύτερη αποτίμηση στο χρηματιστήριο και λειτουργεί ελκυστικά για προσέλκυσης επενδυτών αλλά στις ελληνικές τράπεζες ακόμη προέχει η κεφαλαιακή επάρκεια…