Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 27,39 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

Υπουργείο Μετανάστευσης: Κονδύλι 1,87 εκατ. ευρώ σε δήμους που «σηκώνουν το βάρος»


Για δημοτικά έργα και υποδομές που θα συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού, σε Αλεξάνδρεια Ημαθία, Δυτική Λέσβο, Ιωάννινα και Λέρο - Τα ποσά ανά δήμο και τα έργα

Νέοι πόροι, προερχόμενοι από το Ταμείο Αλληλεγγύης, εγκρίθηκαν με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη προκειμένου να καλύψουν σημαντικές ανάγκες δήμων της χώρας που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Κατόπιν πρόσκλησης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι δήμοι Αλεξάνδρειας, Δυτικής Λέσβου, Ιωαννιτών και Λέρου επιδοτούνται με 1,87 εκατ. ευρώ συνολικά για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν βάσει των τοπικών αναγκών.

Συγκεκριμένα, στον δήμο Αλεξάνδρειας δίνονται 340.000 ευρώ για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας τουλάχιστον 22 κ.μ., και 410 κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστος, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας των διαβιούντων στη δομή φιλοξενίας. Ο δήμος Δυτικής Λέσβου θα λάβει 600.000 ευρώ για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης). Για τον δήμο Λέρου έχουν εγκριθεί 900.000 ευρώ με σκοπό τη σύνδεση Κέντρου Υποδοχής με βιολογικό καθαρισμό, ενώ 33.000 ευρώ δίνονται στον δήμο Ιωαννιτών για εξοπλισμό πάρκου και παιδικής χαράς στην κοινότητα Κατσικά.

Συνολικά έχουν εγκριθεί 104 έργα ύψους 43.973.474 ευρώ σε 36 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 116), το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

Μέχρι σήμερα, σημειώνεται, τέλος, έχουν δοθεί συνολικά 78.921.801 ευρώ, εκ των οποίων τα 24.410.551 ευρώ αφορούν δημοτικά τέλη, τα 12.410.776 ευρώ αφορούν έκτακτες επιχορηγήσεις και τα 42.100.474 ευρώ αξιοποιούνται σε δημοτικά έργα.