Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 - Αθήνα: 23,71 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Παράταση ενός μήνα, έως 1η Οκτωβρίου, για σούπερ μάρκετ και τράπεζες


Σχεδόν καθολική η χρήση της κάρτας κατά τους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας - Αναλυτικά τα αποτελέσματα - Τι προβλέπεται για την β’ φάση κατά την οποία θα ενεργοποιηθούν και τα πρόστιμα

Μετατίθεται για ένα μήνα, η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ στα οποία απασχολούνται περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι.

Ήδη, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής μιας εμβληματικής μεταρρύθμισης, τα αποτελέσματα κρίνονται ως απόλυτα ενθαρρυντικά: περισσότεροι από 9 στους 10 εργαζόμενους στους δύο συγκεκριμένους κλάδους έκαναν χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας κατά το διάστημα 1η Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2022 (ποσοστό 92,5%).

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στην περίπτωση των σούπερ μάρκετ όπου η ψηφιακή μέτρησης του χρόνου εργασίας εφαρμόστηκε σε ποσοστό 94,4% του συνόλου των εργαζόμενων (ήτοι σε 83.280 άτομα από τα συνολικά 88.966 που εργάζονταν στα σούπερ μάρκετ). Αλλά και στις τράπεζες, το ποσοστό ανέρχεται σε 86,7% που αντιστοιχεί σε 25.717 εργαζόμενους από τους συνολικά 32.163 που απασχολούνται στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Το περιθώριο ενός μήνα, δόθηκε από το υπουργείο Εργασίας προκειμένου παράλληλα με την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να προχωρήσουν και στην ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, από την 1η Οκτωβρίου, όλες οι τράπεζες και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαθέτουν και να λειτουργούν ένα πραγματικό ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.

Από την 1η Οκτωβρίου άλλωστε, οι έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, θα οδηγούν και στην επιβολή προστίμων, καθώς σύμφωνα με το νόμο αλλά και την πρόσφατη απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, θα επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της παρούσας, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 15 ημερών.

Στην πράξη, οι εργοδότες θα πρέπει παράλληλα με την ψηφιακή καταγραφή εισόδου – εξόδου του εργαζόμενου, να υποβάλλουν δηλώσεις με τις οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα Εργάνη για την κάθε μεταβολή τόσο της εργασιακής σχέσης όσο και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Οι δηλώσεις αυτές για παράδειγμα θα δείχνουν αν ο εργαζόμενος απασχολείται 40 ώρες την εβδομάδα ή όχι, αν η εργασία είναι 5ήμερη ή 6ήμερη εργασία ή ακόμη κι αν ο εργαζόμενος δικαιούται διαλείμματος, εντός του ωραρίου ή όχι. Θα δηλώνονται επίσης, εάν το εβδομαδιαίο ωράριο είναι σταθερό ή τροποποιείται ανά ημέρα (υποβάλλονται πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους).

Τέλος, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί το μήνα χορήγησής τους, θα δηλώνονται ακόμη και οι άδειες. Σε περιπτώσεις μεταβολών στον χρόνο εργασίας (υπερωρίες ή υπερεργασία) τα στοιχεία υποβάλλονται πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Τα στοιχεία αυτά (απογραφή ωραρίου απασχόλησης), θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα Εργάνη, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, από το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, κάτι που θα συμβάλει στην σταδιακή μεν, πλήρη δε, εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σε όλες τις επιχειρήσεις.

Μόλις η απογραφή ολοκληρωθεί, βάσει του σχεδιασμού, θα ενεργοποιηθεί η δεύτερη φάση (πιθανότατα από 1/1/2023) της ψηφιακής κάρτας που αφορά την εφαρμογή της σε ΔΕΚΟ, βιομηχανίες, εταιρείες security, ασφαλιστικές κλπ. Το καλοκαίρι του 2023, το υπουργείο Εργασίας φιλοδοξεί να εφαρμόσει την ψηφιακή κάρτα σε εστίαση και τουρισμό.