Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 28,01 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

6 μνηστήρες για τον φορέα των «κόκκινων» ακινήτων: Το τίμημα των 2 δισ. ευρώ και το ενδιάμεσο καθεστώς


Η ειδική γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους αναμένεται να προχωρήσει στον ανταγωνιστικό διάλογο με τους υποψηφίους από τον Σεπτέμβριο, διάλογος ο οποίος θα οδηγήσει σε πλειοδότη και εν συνεχεία στην ανακήρυξη αναδόχου περί τον Δεκέμβριο

Στους έξι, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχονται οι ενδιαφερόμενοι για τον φορέα απόκτησης των ακινήτων των ευάλωτων νοικοκυριών. Πρόκειται κυρίως για μεγάλα funds και για consortium (από funds, εταιρείες real estate κ.λπ.), τα οποία κατέθεσαν μη δεσμευτικές προσφορές.

Έτσι, η ειδική γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους αναμένεται να προχωρήσει στον ανταγωνιστικό διάλογο με τους υποψηφίους από τον Σεπτέμβριο, διάλογος ο οποίος θα οδηγήσει σε πλειοδότη και εν συνεχεία στην ανακήρυξη αναδόχου περί τον Δεκέμβριο. Μέσα από τον ανταγωνιστικό διάλογο θα υπάρξει βελτίωση των προσφορών.

Εν τω μεταξύ και μέχρι να λειτουργήσει ο φορέας, που αποτελεί το τελευταίο κομμάτι της νομοθεσίας για τους ευάλωτους δανειολήπτες, θα ισχύσει ένα ενδιάμεσο καθεστώς, βάσει του οποίου το κράτος θα επιδοτεί τράπεζες και servicers, προκειμένου να μην προχωρούν σε πλειστηριασμούς κατοικιών ευάλωτων νοικοκυριών.

Στη συνέχεια τη συγκεκριμένη μέριμνα θα αναλάβει ο φορέας. Το υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή, θα ενεργοποιήσει το ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών, η πρώτη κατοικία των οποίων οδεύει προς τον πλειστηριασμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των ωφελούμενων κινείται μεταξύ 3.000 και 5.000 οφειλετών, που πληρούν σωρευτικά τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια.

Οι εκτιμήσεις θέλουν να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό από ελληνικές και διεθνείς εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή και consortium παρόμοιων εταιρειών. Το τίμημα του διαγωνισμού εκτιμάται πως θα είναι ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία θα πρέπει να έχει κεφάλαιο περί τα 200 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης με τον φορέα είναι η παραχώρηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης σε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, βάσει σύμβασης παραχώρησης με την οποία αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σχετικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.

Οι υποψήφιοι προεπιλέγονται με βασικά κριτήρια που είναι: (I) τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, (II) τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας. Το σύνολο των κεφαλαίων, που μέσω της σύμβασης παραχώρησης θα δεσμευτεί να δαπανήσει ο Φορέας σε αγορές πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών, είναι έως και 2 δισ. ευρώ. Η σύμβαση παραχώρησης θα προβλέπει μηχανισμό, βάσει του οποίου ο Φορέας, πριν από την εξάντληση των αρχικών δεσμεύσεών του, θα δικαιούται να αυξήσει τη διάρκεια ή και το ύψος των υποχρεώσεών του για αγορά πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών και να επεκτείνει την υπέρ αυτού περίοδο αποκλειστικότητας της σύμβασης.