Υγεία

Αυτή ειναι η δημόσια υγεία στην Ελλάδα: Το 16,7% του πληθυσμού που είχε ανάγκη ιατρικών εξετάσεων δεν τις έκανε

Είτε για οικονομικούς λόγους ή γιατί υπήρχαν μεγάλες λίστες αναμονής ή ακόμα ήταν μακριά οι υγειονομικές μονάδες 

Τα μαντάτα από την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) για το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας δεν είναι καλά. Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία, το σε επίπεδο ΕΕ μόλις το 3,3% των ατόμων που χρειάζονταν ιατρικές εξετάσεις δεν μπόρεσαν να τις λάβουν για οικονομικούς λόγους ή γιατί υπήρχαν μεγάλες λίστες αναμονής ή ακόμα ήταν μακριά οι υγειονομικές μονάδες.

Οι χώρες της ΕΕ που ανέφεραν τις υψηλότερες τιμές ήταν: η Ελλάδα (16,7%), η Φινλανδία (9,6%), η Ρουμανία (7,9%) και η Λετονία (7,1%). Στο άλλο άκρο του εύρους ήταν η Γερμανία (0,5%), η Τσεχία (0,3%) και η Κύπρος (0,1%) με τα χαμηλότερα μερίδια.

Με άλλα λόγια το 16,7% των ατόμωβν στην Ελλάδα που χρειάζονταν ιατριές εξετάσεις δεν τις έκαναν, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αφού η δεύτερη Φινλανδία αφενός απέχει από την Ελλάδα αφετέρου είναι αραιοκατοικημένη και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες.

Οι ίδιοι ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις για οικονομικούς λόγους, λίστες αναμονής ή απόσταση, 2022

Μάλιστα, το ποσοστό των ατόμων που για λόγους οικονομικούς ανέφεραν τέτοιες ανεκπλήρωτες ανάγκες ήταν 6,1%, διπλάσιο από εκείνους που δεν κινδυνεύουν (2,8%).

Παρόμοια μοτίβα ήταν ορατά σε ολόκληρη την ΕΕ, με εξαιρέσεις την Ισπανία (όπου το 2,0% των ατόμων που δεν κινδυνεύουν από φτώχεια ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες έναντι 1,6% των ατόμων που κινδυνεύουν) και την Ολλανδία (0,8% των ατόμων που δεν κινδυνεύουν και το 0,6% του αυτοί που κινδυνεύουν από φτώχεια).

Στην Ελλάδα, το αναφερόμενο μερίδιο ήταν 14,5 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) υψηλότερο μεταξύ εκείνων που κινδυνεύουν από φτώχεια (28,8%) σε σύγκριση με εκείνους που δεν κινδυνεύουν (14,3%). Υψηλές αποκλίσεις εμφανίστηκαν επίσης στη Ρουμανία, όπου η διαφορά ήταν 9,4 π.μ. (15,5% έναντι 6,1%) και στην Πορτογαλία, με 8,5 π.μ. (11,7% έναντι 3,2%).

Μεθοδολογική σημείωση
Τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες που οφείλονται σε οικονομικούς λόγους, μεγάλη λίστα αναμονής ή μεγάλη απόσταση. Η ιατρική περίθαλψη αναφέρεται σε μεμονωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (ιατρική εξέταση ή θεραπεία εξαιρουμένης της οδοντιατρικής περίθαλψης) που παρέχονται από ή υπό την άμεση επίβλεψη ιατρών ή ισοδύναμων επαγγελμάτων σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Τα δεδομένα αναφέρονται σε τέτοιες ανάγκες κατά τους προηγούμενους 12 μήνες και εκφράζονται ως ποσοστά στον πληθυσμό ηλικίας 16 ετών και άνω που ζει σε ιδιωτικά νοικοκυριά που αντιμετώπισαν τις ίδιες ιατρικές ανάγκες.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τη Δανία, την Εσθονία και τη Σλοβακία.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu