Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά την καθημερινή λειτουργία του παρόντος ιστότοπου και την σχέση του με τους επισκέπτες του και κάθε τρίτο αντισυμβαλλόμενο.

Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ιστοσελίδα μας. Η παρούσα πολιτική προστασίας έχει ως βάση της την νόμιμη και προσήκουσα χρήση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Μπορείτε να ενημερωθείτε κατά τα οριζόμενα στις παρακάτω ενότητες σχετικά με τους όρους και την πολιτική της ιστοσελίδας μας αναφορικά με την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας βασίζεται στην γνώση των ειδικότερων προβλέψεων της πολιτικής προστασίας ώστε το περιβάλλον περιήγησης να είναι το καλύτερο δυνατό και το κυριότερο, ασφαλές για κάθε χρήστη. Η πολιτική προστασίας δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγές, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Για τις όποιες τροποποιήσεις λαμβάνουν χώρα δημοσιεύουμε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα προς ενημέρωση και αποδοχή της νέας πολιτικής προστασίας. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας είναι ο Χρήστος Ιωάννου.

Όπως, ειδικώς αναλύεται παρακάτω, η παρούσα πολιτική προστασίας αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν κατά τη σύνδεση σας στην ιστοσελίδας και δια της παρούσας λαμβάνετε γνώση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε η επεξεργασία να είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR).

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δημιουργήσαμε την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό τη δημιουργία και αναδημοσίευση περιεχομένου αρθρογραφίας για τους αναγνώστες μας. Η ιστοσελίδα είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας προκειμένου να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται σε ασφαλή επεξεργασία.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση και περαιτέρω επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη διαχείριση της ιστοσελίδας και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας λογαριασμού χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα και δεν υπόκεινται σε επεξεργασία άλλου είδους ή για άλλον σκοπό.

Προσωπικά δεδομένα – Συγκατάθεση

Με την γνώση και αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας παρέχετε στην εταιρεία μας τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για τη χρήση και την εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. Ανατρέξτε σχετικά και στην Δήλωση Συγκατάθεσης- Ενημέρωσης Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη σε ξεχωριστή ενότητα στην ιστοσελίδα.

Προσωπικά Δεδομένα – Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε με την συγκατάθεση σας είναι:

• Ονοματεπώνυμο.
• Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας.
• Ημερομηνία γέννησης.
• Πληροφορίες από τη χρήση της ιστοσελίδας και της διεύθυνση του IP σας.

Πληροφορίες που σας αφορούν και τις συλλέγουμε προς περαιτέρω χρήση, με την συγκατάθεσή σας, είναι οι κριτικές ή άλλα σχόλια που υποβάλλετε σχετικά με τα δημοσιεύματά μας και τα οποία μοιράζεστε σε άλλες ιστοσελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Στοιχεία επικοινωνίας:
το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου σας και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.
2. Στοιχεία συσκευής και τοποθεσίας:
γενικές λεπτομέρειες από τη συσκευή σας, όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, συγκεκριμένα δεδομένα τοποθεσίας που βασίζονται σε δεδομένα GPS από την κινητή συσκευή σας (όταν μας παρέχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας), και μη συγκεκριμένη τοποθεσία με βάση τη διεύθυνση IP σας.
3. Πληροφορίες χρήσης και δημιουργίας προφίλ:
το ιστορικό αναζητήσεών σας στην ιστοσελίδα και οι προτιμήσεις, πώς αλληλεπιδράσατε με τις δημοσιεύσεις της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που παραμείνατε στον ιστότοπο, χαρακτηριστικά ή λειτουργικότητα που έχετε αποκτήσει, σύνδεσμοι στους οποίους έχετε κάνει κλικ για να ανακατευθυνθείτε προς ή από τις δημοσιεύσεις και τα άρθρα της ιστοσελίδας μας.
4. Πληροφορίες προτιμήσεων:
επιλεγμένες προτιμήσεις που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων συγκαταθέσεων που δώσατε ή απορρίψατε, προτιμήσεων όσον αφορά τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ώθησης (push) και cookies που περιέχουν τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τις διαφημίσεις.
5. Πληροφορίες επικοινωνιών:
περιλαμβάνει επικοινωνίες που λαμβάνουμε από εσάς, όπως ανατροφοδότηση, αιτήματα για βοήθεια και ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως διαδικτυακές συνομιλίες (online chat), άμεσα μηνύματα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μεταδεδομένα που σχετίζονται με αυτές τις πληροφορίες, όπως ώρα και ημερομηνία.
6. Περιεχόμενο που δημιουργείται ή παράγεται από χρήστες:
περιεχόμενο που μεταφορτώνετε στις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων σχολίων, κριτικών, συστάσεων και προτιμήσεων και των μεταδεδομένων, όπως η ώρα και η ημερομηνία που σχετίζονται με το εν λόγω περιεχόμενο, και οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που μας υποβάλλετε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε αλληλογραφίας μπορεί να έχετε μαζί μας, όπως, απόψεις, σχόλια επί των δημοσιευμάτων, επισημάνσεις σας κλπ.
7. Πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης:
η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συλλέγεται αυτόματα από εμάς κατά την δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα μας δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν θα πρέπει να παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες σε ή μέσω των υπηρεσιών μας από άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε, εν γνώσει μας, προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών και, σε περίπτωση που μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει στοιχεία τα οποία δεν παρασχέθηκαν από ή με τη ρητή συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του παιδιού, διαγράφουμε αμέσως τα εν λόγω στοιχεία.
Προσωπικά Δεδομένα – Πως και πότε τα συγκεντρώνουμε

Η συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τους εξής τρόπους:

1. Συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Κατά τη διαδικασία αυτή συμπληρώνετε την σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, όπου αναγράφετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και ζητώνται από την ιστοσελίδα μας. Εδώ ανήκουν όλα τα ως άνω προσωπικά στοιχεία, ιδίως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και διεύθυνση e-mail), ημερομηνία γέννησης.
2. Αναπαράγουμε ή συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας αυτόματα ενώ χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Εδώ περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση ως εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα μας, η διεύθυνση URL του ιστότοπου από τον οποίο μας επισκεφθήκατε. Ενδέχεται να γνωρίζουμε επίσης την τοποθεσία σας από το κινητό σας ή τη διεύθυνση IP σας. Αυτό μας βοηθάει να βελτιώνουμε την εμπειρία σας και να φροντίζουμε ώστε να λαμβάνετε το περιεχόμενο που σας αφορά περισσότερο.
3. Λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν από τρίτα μέρη: Μερικές φορές λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη, ανάλογα με το πως επιλέγετε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μέσω ενός συνεργάτη προώθησης ή όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας και ακολούθως μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύνδεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε ή υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε σύμφωνα με ειδικές διατάξεις του νόμου. Στη συνέχεια, είτε τα διαγράφουμε είτε τα ανωνυμοποιούμε ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίησή σας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται, αλλά μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τη δική σας επιθυμία και εφόσον αυτό δεν εξαρτάται από άλλη νομική υποχρέωση.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρειάζεται. Σας διαβεβαιώνουμε ότι εάν δεν έχουμε πλέον λόγο ή νομική υποχρέωση να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τα διαγράφουμε ή θα τα αποθηκεύουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην σας ταυτοποιούν πλέον.

Εφαρμόζουμε διαφορετικές πολιτικές διατήρησης για τους διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη:

• Το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα.
• Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός.
• Τον συγκεκριμένο λόγο ή την υπερισχύουσα νομική υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για τους έχοντες λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας σας γνωρίζουμε ότι θα διατηρούμε προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα και άλλα στοιχεία, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας για όσο διάστημα διατηρείτε τον λογαριασμό. Ενδέχεται να διατηρούμε άλλες πληροφορίες επ’ αόριστον – όπως η δραστηριότητα στον ιστότοπο που συνδέεται με μια διεύθυνση IP – τις οποίες χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τους επισκέπτες μας, να βελτιώσουμε τη δομή και τη θεματολογία της ιστοσελίδας μας.

Ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα διατήρησης, μπορείτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα στην ενότητα «Ποιες είναι οι επιλογές και τα δικαιώματά σας»; της παρούσας πολιτικής.

Προσωπικά δεδομένα – Τι κάνουμε με αυτά και πως τα χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

• Για σκοπούς σχετικούς με τη διαχείριση του ιστοτόπου μας.
• Για να σας αποστέλλουμε ή ενημερώνουμε τηλεφωνικά σχετικά με ενημερωτικά σημειώματα και πληροφορίες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας (όπου έχετε συμφωνήσει).
• Για να σας ενημερώνουμε (τηλεφωνικά/με ηλεκτρονικά μέσα) για τις νέες δημοσιεύσεις του ιστοτόπου (όπου έχετε συμφωνήσει).
• Για να σας ενημερώνουμε όταν υφίστανται τροποποιήσεις στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
• Για να αναλύουμε την χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό την βελτίωση του περιεχομένου της και της διάταξης και της ύλης αυτή.
• Για αποστολή του ενημερωτικού δελτίου της ιστοσελίδας μας μέσω email, εάν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο).
• Για διαφημιστικούς σκοπούς: Θα δείτε διάφορες διαφημίσεις όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και ενδέχεται να δείτε διαφημίσεις σχετικά με την ιστοσελίδα μας όταν βρίσκεστε σε άλλες πλατφόρμες. Αυτές οι διαφημίσεις ενδέχεται να προέρχονται από εμάς ή από τρίτους και μπορεί να είναι εξατομικευμένες ώστε να είναι περισσότερο σύμφωνες με τις δικές σας προτιμήσεις. Στις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που βλέπετε μπορεί να περιλαμβάνονται τα στοιχεία σας όσον αφορά τις αναζητήσεις που κάνατε σχετικά με την ιστοσελίδα μας ή γενικές πληροφορίες αλλά δεν θα περιλαμβάνουν ποτέ το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή άλλες πληροφορίες που να επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας εντός και εκτός διαδικτύου. Αν θέλετε να διαχειριστείτε το πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας για διαφημιστικούς σκοπούς, μπορείτε να μάθετε περισσότερα παρακάτω και στην Πολιτική μας περί Cookies.
• Για τη διατήρηση της ασφαλείας του ιστοτόπου και την πρόληψη οποιασδήποτε απάτης.
• Για τη διαχείριση τυχόν αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι.
• Για την παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες.

Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε συμφωνία με την αδειοδότηση σας.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στον ιστότοπο μας και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στον ιστότοπο.

Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Όπου εύλογα θεωρούμε πως είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση με την νομοθεσία, για την αποφυγή ενός εγκλήματος καθώς και την καταπολέμηση αυτού από τις αρμόδιες υπηρεσίες και, επίσης για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, τότε μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με αυτόν τον σκοπό και μόνο.

Πότε κοινοποιούνται/διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας προς και από τρίτα μέρη;

Κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο όταν μας το ζητήσετε, όταν αυτό αποτελεί απαραίτητο μέρος της συνεργασίας μας μαζί σας και της παροχής των υπηρεσιών ή όταν πρέπει να το κάνουμε για νομικούς λόγους.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου στον οποίο ανήκει η ιστοσελίδα μας, για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας σε επιλεγμένα τρίτα μέρη που μας παρέχουν διάφορες υπηρεσίες που υποστηρίζουν την παράδοση των υπηρεσιών μας («εκτελούντες την επεξεργασία»). Οι εν λόγω τρίτοι, εκτελούντες την επεξεργασία, μπορεί να είναι για παράδειγμα πάροχοι τεχνικών υποδομών και επαλήθευσης ταυτότητας. Απαιτούμε όπως ο οποιοσδήποτε τρίτος εκτελών την επεξεργασία που χειρίζεται πληροφορίες εκ μέρους μας να το κάνει αυτό σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους που απαιτούν την ασφαλή διατήρηση των πληροφοριών, την υποβολή τους σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και τη χρήση τους μόνο με βάση τις οδηγίες μας και όχι για τους σκοπούς του εν λόγω τρίτου εκτελούντος την επεξεργασία (εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για να γίνει αυτό). Για τον ανωτέρω σκοπό υπογράφεται μεταξύ της εταιρείας μας και κάθε τρίτου, εκτελούντος την επεξεργασία, ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με όρους και προϋποθέσεις για την σύννομη επεξεργασία των δεδομένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία.

Οι εκτελούντες την επεξεργασία ενδέχεται να βρίσκονται ή να επεξεργάζονται τα στοιχεία σας εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Σε περίπτωση που η χρήση, από μέρους μας, κάποιου εκτελούντος την επεξεργασία συνεπάγεται τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Ευρώπη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών δεδομένων στην εν λόγω τοποθεσία, συνήθως με την εφαρμογή τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ισχυρών ελέγχων ασφαλείας από μέρους μας.

Εκτελούντες την επεξεργασία στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στοιχεία των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

• Πάροχοι εργαλείων διαχείρισης και διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικού κέντρου – για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία της εταιρείας ή άλλα μηνύματα μάρκετινγκ, θα διαχειριζόμαστε την παράδοσή τους σε εσάς χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διανομής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου μέρους.
• Πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας και πρόληψης απάτης – για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αυτούς τους παρόχους για να εντοπίζουμε μορφές αυτοματοποιημένου λογισμικού που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή για να αποτρέπουμε την κακή χρήση των API μας.
• Πάροχοι υπηρεσιών λογισμικού συνάθροισης δεδομένων και αναλύσεων που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να βελτιστοποιούμε αποτελεσματικά την ιστοσελίδα μας.
• Πάροχοι πλατφόρμας λογισμικού που μας βοηθούν να επικοινωνούμε μαζί σας ή να σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών – για παράδειγμα, διαχειριζόμαστε και απαντάμε σε τυχόν μηνύματα που μας στέλνετε μέσω του κέντρου βοήθειας χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαχείρισης επικοινωνιών τρίτου μέρους.
• Πάροχοι υπηρεσιών διαχείρισης προσλήψεων – για παράδειγμα, όταν υποβάλλετε αίτηση για κάποια θέση εργασίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο τρίτου μέρους για τη διαχείριση και αποθήκευση οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με την αίτησή σας.
• Πάροχοι υπηρεσιών online αποθήκευσης cloud και άλλων βασικών υπηρεσιών υποστήριξης ΤΠ.

Ενδέχεται να συλλέγουν επίσης πληροφορίες από εσάς κάποια τρίτα μέρη όπως διαφημιστές, δίκτυα μάρκετινγκ και συνεργάτες (ανατρέξτε στην ενότητα Πώς διαφημίζουμε; παρακάτω) χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέγονται και να διαβιβάζονται στα εν λόγω τρίτα μέρη η διεύθυνση IP σας και τα συμβάντα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο δεν θα περιλαμβάνουν ποτέ το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας ή άλλες πληροφορίες που θα έδιναν τη δυνατότητα ταυτοποίησής σας εντός και εκτός διαδικτύου.

Αποκάλυψη πληροφοριών για νομικούς λόγους

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο για την πρόληψη, ανίχνευση ή δίωξη παράνομων ή εικαζόμενων παράνομων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, ή για την πρόληψη άλλων ζημίων ή, όποτε κρίνεται απαραίτητο, ως απάντηση σε νομικά δεσμευτικά αιτήματα, σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας ή για την επιβολή των δικαιωμάτων και αξιώσεών μας.

Πώς διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή;

Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Περιορίζουμε την πρόσβαση μόνο στους υπαλλήλους και συνεργάτες της ιστοσελίδας μας που είναι αναγκαίο προκειμένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί της ιστοσελίδας και η διαχείριση αυτής.

Έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ασφάλειας για ολόκληρη την ιστοσελίδα, το οποίο είναι σχεδιασμένο να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερα. Χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνικών, οργανωτικών και διοικητικών μέτρων ασφαλείας και τεχνικών βέλτιστης πρακτικής, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για παράδειγμα, τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση των δεδομένων σας έχουν περιορισμούς πρόσβασης και διακομιστές που έχουν ως βάση τους το cloud και χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση δίσκου βιομηχανικού επιπέδου. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση TLS και HTTPS για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα μεταφέρουμε μέσω του διαδικτύου. Πραγματοποιούμε επίσης αξιολογήσεις ασφαλείας σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία που χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Περαιτέρω, παρέχουμε στους αρμόδιους υπαλλήλους και συνεργάτες της ιστοσελίδας μας διεξοδική κατάρτιση όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την διασφάλιση του απορρήτου. Αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες μας με στόχο τη χρησιμοποίηση της ελάχιστης δυνατής ποσότητας προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης τεχνικών ελαχιστοποίησης δεδομένων καθώς και την ανωνυμοποίηση ή/και την ψευδωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης, κάθε φορά που αναπτύσσουμε ή ενημερώνουμε τις υπηρεσίες μας με τρόπους που συνεπάγονται τη συλλογή ή χρήση νέων μορφών προσωπικών δεδομένων, διεξάγουμε μια αξιολόγηση επιπτώσεων στο απόρρητο για να κατανοήσουμε και να μειώσουμε την πιθανότητα να προκύψουν τυχόν ακούσιες επιπτώσεις για εσάς κατά την διαδικασία της επεξεργασίας.

Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικού που χρησιμοποιείτε, δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό σας (παρά μόνο όταν συνδέεστε στον ιστότοπο μας).

Πού αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας;

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας μας, η οποία έχει φροντίσει να υιοθετήσει τις κατάλληλες τεχνικές μεθόδους διασφάλισης της περιορισμένης και αναγκαίας πρόσβασης μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της.

Προσωπικά Δεδομένα – Τι δεν επιτρέπεται να κάνουμε με αυτά;

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που κατηγορηματικά αναφέρονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ούτε διαθέτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα άτομα από αυτά που ανωτέρω περιοριστικά αναφέρονται.

Ποιες είναι οι επιλογές και τα δικαιώματά σας;

Οποτεδήποτε μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί η ιστοσελίδα μας για να τροποποιείτε, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε αυτά τα δεδομένα. Ενδέχεται, να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημά σας.

Επίσης, μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε να διαγραφούν οριστικά τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την εταιρεία. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό κάνετε κλικ στο σύνδεσμο “Ο λογαριασμός μου”. Μετά από αυτό το αίτημα, θα παύσουμε να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε διαθέσιμα τα προσωπικά σας δεδομένα (εκτός αν υπάρχει ειδική νομική πρόβλεψη). Θα διαγράψουμε επίσης όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από το σύστημά μας, έκτος από αυτά που περιέχονται σε ηλεκτρονικά μηνύματα, αλληλογραφία ή άλλα έγγραφα που μπορεί να είναι απαραίτητα για να μπορούμε να αποδείξουμε τους όρους της συμβατικής μας σχέσης. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημά σας.

Η ιστοσελίδα μας εγγυάται πως τα προσωπικά σας δεδομένα:

1. Τυγχάνουν δίκαιης και νόμιμης επεξεργασίας. Συγκεκριμένα οι διαχειριστές της ιστοσελίδας θα επιδεικνύουν διαφάνεια όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων.
2. Συλλέγονται μόνο για σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν επεξεργάζονται περαιτέρω με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς. Σε περίπτωση όπου η διαχείριση της ιστοσελίδας αποφασίσει να επεξεργαστεί περαιτέρω προσωπικά δεδομένα τότε είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αφορούν τα συγκεκριμένα δεδομένα.
3. Είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας στην οποία προβαίνουν οι διαχειριστές της ιστοσελίδας.
4. Είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση και ενδεχόμενη τροποποίηση από τα πρόσωπα στα οποία αφορούν. H ιστοσελίδα συγκεκριμένα θα εφαρμόσει ένα σύστημα από ελέγχους (checks) για να επιβεβαιώνει πως τα στοιχειά που συλλέγονται και επεξεργάζονται στη συνέχεια είναι ακριβή και ενημερωμένα.
5. Διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων όχι για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάστηκαν στη συνέχεια. Η ιστοσελίδα μας εφαρμόζει διαδικασίες για να επιβεβαιώνει πως τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται σύννομα.
6. Τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκείμενου των δεδομένων όπως αυτά τα δικαιώματα προβλέπονται στον Κανονισμό. Η ιστοσελίδα εξασφαλίζει πως τα δικαιώματα του υποκείμενου των δεδομένων μπορούν να ασκούνται πλήρως και ελεύθερα. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα της ενημέρωσης για την επεξεργασία που διενεργείται κάθε φορά, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, το δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων που είναι ανακριβή κλπ.

Κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα εφαρμόζονται εναντίον της αυθαίρετης ή παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και εναντίον της τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε χώρες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν καθιερωθεί και εφαρμοστεί ένα ανάλογο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων, σχετικά με την επεξεργασία των εξαγομένων δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας είναι τα έξης:
• Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με ποιες πληροφορίες τηρούνται για εσάς σε ηλεκτρονική μορφή και σε έγγραφα αρχεία. Να ενημερωθείτε, περαιτέρω, για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για τους παραλήπτες ή για τις κατηγορίες παραληπτών. Να ενημερωθείτε για πιθανές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον τρόπο επεξεργασίας από την τελευταία μας ενημέρωση σε σας. Να ενημερωθείτε σχετικά με την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Να ενημερωθείτε για σχετική διαβίβαση στοιχείων σας σε τρίτους.
• Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας με αίτημά σας προς την εταιρεία μας και εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη νομική διάταξη.
• Το δικαίωμα να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την προώθηση διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών και ιδεών.
• Το δικαίωμα να ζητήσετε την ανθρώπινη παρέμβαση κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και να αρνηθείτε την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και τη δημιουργία προφίλ.
• Το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων που είναι λανθασμένα και σας αφορούν.
• Το δικαίωμα να μπορείτε να υποβάλλετε εναντίωση οποιαδήποτε στιγμή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• Το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
• Σε περίπτωση που έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν ζητήσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρεία μας, αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε επεξεργασία η οποία έλαβε χώρα ήδη κατά την εν λόγω περίοδο.

Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιορίζονται, για παράδειγμα εάν η εκπλήρωση του αιτήματός σας θα αποκάλυπτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο πρόσωπο ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε πληροφορίες που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε με βάση το νόμο ή έχουμε νόμιμα συμφέροντα για τη διατήρησή τους. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Στο βαθμό που δεν είστε σε θέση να ασκήσετε σε ικανοποιητικό βαθμό οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα μέσω του λογαριασμού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας, ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Πολιτική COOKIES και άλλες τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό cookies και άλλων τεχνολογιών, όπως εικονοστοιχεία (pixels) / ιστοφάρους (web beacons) και κώδικες παρακολούθησης (που εξηγούνται παρακάτω) για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων προς χρήση σύμφωνα με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

Τι είναι τα cookies και πως λειτουργούν;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Η εγκατάσταση των cookies διενεργείται μετά την παροχή συγκατάθεσης από τον χρήστη.

Τα cookies στον ιστότοπό μας ενδέχεται να ορίζονται από εμάς, από τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε ή από ανεξάρτητα τρίτα μέρη (όπως διαφημιστές).

Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies — για παράδειγμα:

• στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookies που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους”
• στο Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από ιστοτόπους”; και
• στο Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”.
• Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου σας.

Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας — για παράδειγμα:

• στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835 );
• στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” και
• στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.
• Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων.
Τι είναι οι ιστοφάροι (web beacons) και τα εικονοστοιχεία (pixels);

Οι ιστοφάροι (web beacons) ή τα εικονοστοιχεία (pixels) είναι μικρά, διαφανή αρχεία εικόνας μέσα σε μια ιστοσελίδα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε πως αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας ή αν έχετε ανακατευθυνθεί σε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε το εικονοστοιχείο (pixel) για να επιβεβαιώσουμε αν κάνατε μία ενέργεια. Χρησιμοποιούμε επίσης εικονοστοιχεία (pixels) για να συλλέγουμε πληροφορίες όπως αν έχετε ανοίξει κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις επικοινωνίες μας με εσάς. Όλα τα παραπάνω γίνονται με αποκλειστικό γνώμονα το δικό σας συμφέρον και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Τι είναι οι κώδικες παρακολούθησης;

Οι κώδικες παρακολούθησης είναι τμήματα κώδικα τοποθετημένα στη σελίδα για να μετρούν ενέργειες όπως οι επισκέψεις και οι αλληλεπιδράσεις. Χρησιμοποιούμε κώδικες παρακολούθησης για να μαθαίνουμε περισσότερα σχετικά με το πώς αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, τις διαφημίσεις που βλέπετε και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε.

Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών

Αν οποιοδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την Παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή πιστεύετε πως κάποια ενέργειά μας δεν ακολουθεί τα παραπάνω, παρακαλώ κάνετε κλικ [εδώ] και θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία ενδέχεται να έχετε.

Έχετε το δικαίωμα να εναντιώνεστε οποιαδήποτε στιγμή, ως άνω ελέχθη, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η εναντίωση πρέπει να απευθυνθεί στη ιστοσελίδα μας εγγράφως και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Η διαχείριση της ιστοσελίδας μας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της εναντίωσής σας. Στην απάντησή μας οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε ή διαφορετικά, για τους λόγους που δεν ικανοποιήσαμε το αίτημα σας.

Η παρούσα πολιτική υπόκειται σε τροποποιήσεις. Αναφέρουμε πάντοτε την ημερομηνία κατά την οποία διενεργήθηκαν οι τελευταίες αλλαγές και παρέχουμε πρόσβαση στις αρχειοθετημένες εκδόσεις, για να μπορείτε να τις ελέγξετε. Εάν οι αλλαγές είναι εκτενείς, θα παρέχουμε μια πιο εμφανή ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης, για ορισμένες υπηρεσίες, μιας ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με τις αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

close menu