Οικονομία

Αύξηση €360 εκατ. το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία το Μάιο – Αυξήθηκαν οι οφειλέτες

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος μειώθηκε λόγω διαγραφής χρεών ΟΣΕ σε 104,525 δισ. ευρώ από 107,725 δισ. τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο.

Η ΑΑΔΕ έδωσε στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο το μήνα Μάιο 2023.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε σε 104,525 δισ. ευρώ από 107,725 δισ. τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο (μείωση -2,7%). 

Η μείωση οφείλεται στη διαγραφή των οφειλών του Ο.Σ.Ε. σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 185930 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 6715Β/27-12-2022). 

Ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε τον Μάιο σε 4.471.762 από 3.687.278 τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο. Την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ο αριθμός των οφειλετών ήταν 4.744.758 (αυξημένος κατά 6%).

ΜΑΪΟΣ 2023ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023ΜΤΒΛ ΑΠΡ-ΜΑΪΟΣ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο*

*Μείωση συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, λόγω διαγραφής των οφειλών του Ο.Σ.Ε.  σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 185930 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 6715Β/27-12-2022)

104.825.398.161107.725.065.486-2,7%
Ανεπίδεκτα είσπραξης26.288.290.09826.287.230.4310,0%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο78.537.108.06381.437.835.056-3,6%
Πλήθος οφειλετών4.471.7623.687.27821,3%

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1201920202021202220232023/20222023/2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ354.228.686353.465.865242.516.019282.331.673333.918.13818,27%37,69%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ297.417.622329.956.257197.311.010263.827.917255.578.493-3,13%29,53%
ΜΑΡΤΙΟΣ272.230.876183.569.065186.095.014271.780.105287.514.0415,79%54,50%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ241.393.686146.570.566187.351.198220.442.514258.165.44417,11%37,80%
ΜΑΪΟΣ244.263.816164.927.674187.368.260225.395.645273.190.70821,20%45,80%
5ΜΗΝΟ1.409.534.6871.178.489.4261.000.641.5011.263.777.8541.408.366.82411,44%40,75%

ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ:

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της εφορίας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Μάιος) , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 360 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 271 εκ. (αύξηση κατά 33%).

Το 96 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΜΑΪΟΣ 2022ΜΑΪΟΣ 2023Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι3.271.3917.483.616129%
Εισόδημα27.891.54214.895.025-47%
Φόροι στην Περιουσία6.781.4333.948.972-42%
Πρόστιμα  Άμεσοι6.678.7904.415.012-34%
Φ.Π.Α.152.057.987202.109.40033%
Τέλη και Χαρτόσημα479.438887.55985%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων2.836.95119.349.194582%
Τέλη Κυκλοφορίας1.148.8831.173.3532%
Δικαστικά έξοδα5.970.78931.551.373428%
Αχρεωστήτως Καταβληθέντα1.506.6993.628.785141%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ.13.443.3764.528.578-66%
Δάνεια16.153.53225.239.31956%
Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά18.663.09915.639.820-16%
Καταλογισμοί3.373.0703.609.7897%
Λοιπά μη φορολογικά813.6187.357.375804%
 ΣΥΝΟΛΟ261.070.598345.817.16932%

Για το 5μηνο Ιανουαρίου Μαίου 2023 το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2,814 δις €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 3,995 δις € (μείωση κατά 30%) (στο νέο ληξιπρόθεσμο του 5μηνου 2022 συμπεριλαμβανόταν ακραία τιμή 0,8 δις €).

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:

  • Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 305 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 227 εκ. (αύξηση κατά 34%).
  • Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2,444 δις €, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 3,731 δις € (μείωση κατά 34%).

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Μάιος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 171 εκ. €, έναντι 156 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (αύξηση κατά 10%).

Το 93% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

ΜΑΪΟΣ 2022ΜΑΪΟΣ 2023Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι9.995.0989.997.4780%
Εισόδημα34.415.21231.052.938-10%
Φόροι στην Περιουσία16.214.9007.771.134-52%
Φ.Π.Α.85.126.381109.415.66729%
ΣΥΝΟΛΟ145.751.592158.237.2178,6%

Για το 5μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 762 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο το 2022 είχαν φτάσει τα 761 εκ. € (οριακή αύξηση).

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2022ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ462.195.280425.930.171334.892.778350.033.149417.762.51819,3%24,7%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ422.238.586460.807.129392.099.598449.849.880406.716.034-9,6%3,7%
ΜΑΡΤΙΟΣ412.552.761284.163.496350.572.787478.129.209525.973.79310,0%50,0%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ367.932.556226.124.044299.378.691377.095.826402.714.8876,8%34,5%
ΜΑΪΟΣ353.972.485239.408.565315.814.377399.866.652467.406.04016,9%48,0%
5ΜΗΝΟ2.018.891.6691.636.433.4041.692.758.2322.054.974.7162.220.573.2728,1%31,2%
      

close menu