Επιχειρήσεις

Αυξήθηκε η πελατειακή βάση της HOL

Η hellas online ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2014, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Τα συνολικά έσοδα για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα € 161,3 εκατ. από € 169,9 εκ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013, μειωμένα κατά 5,1%. Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται τόσο στη μείωση του μέσου εσόδου ανά πελάτη στις υπηρεσίες λιανικής και εταιρικών πελατών, απόρροια του έντονου ανταγωνισμού τιμών που επικρατεί στην αγορά, όσο και στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα, αλλά και σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του εννεαμήνου του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα € 41,3 εκατ., από € 53,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνοψίζοντας, η μεταβολή αυτή είναι συνέπεια αφενός της μείωσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, η οποία δεν συνδυάζεται με αντίστοιχη πτώση του μέσου κόστους ανά συνδρομητή, και αφετέρου της μείωσης των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα, αλλά και σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του εννεαμήνου του 2013.

Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε € 35,3 εκατ. από € 41,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση € 6,2 εκατ., ή 15%.

Ο καθαρός δανεισμός του εννεαμήνου του 2014 διαμορφώθηκε σε € 152,7 εκατ., μειωμένος κατά € 8,6 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν στα € (2,5) εκατ. ζημία, έναντι € 2,4 εκατ. κέρδη το εννεάμηνο 2013.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2014 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Διονύσης Γρηγοράτος δήλωσε: «Η hellas online εξακολουθεί να διευρύνει την πελατειακή της βάση και να παρουσιάζει ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, παρά τον έντονο ανταγωνισμό της ευρυζωνικής αγοράς. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Vodafone Ελλάδας αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών που αντανακλά τη δυναμική των δύο εταιρειών.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε από κοινού οι δύο εταιρείες να συνεχίσουν την πολύ επιτυχημένη συνεργασία που ξεκίνησε το 2009, διευρύνοντάς την και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας.
Στοιχεία συνδρομητικής βάσης

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του εννεαμήνου του 2014 ανήλθε σε 537.449 πελάτες, αύξηση 6,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο και το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς στο 26,9%.

Παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η hellas online στο γ’ τρίμηνο του 2014 απέσπασε το 31,9% των νέων συνδέσεων LLU, ενώ συνολικά για το εννεάμηνο του 2014 το μερίδιο αγοράς σε νέες συνδέσεις LLU ανήλθε σε 22,1%.

Tο ισχυρό εταιρικό πελατολόγιο της εταιρείας συνεχίζει να διευρύνεται με νέους πελάτες όπως THREE P Insurance Brokers, Mare Maritime, ALUMINCO, SEPTONA, STAMCO Ship Management, IKOS Hotels Management, UNI PHARMA, Kαφεκοπτεία Λουμίδη, Goethe Institut, κα, καθώς και νέες υπηρεσίες προς υφιστάμενους πελάτες όπως Eurobank, AIG Europe, Space Hellas, Ιατρικό Αθηνών ΙΑΤΡ +0,13%, Verizon Hellas, Sun Enterprises, Focus Bari, The Boston Consulting Group, Ιατρόπολις, Maddog, κα.
Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της εταιρείας το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν στα € 26,6 εκατ., αυξημένες κατά 5,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το επενδυτικό πλάνο επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικού δικτύου, καθώς και σε τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς FTTx, VDSL προσφέροντας ακόμα υψηλότερες ευρυζωνικές ταχύτητες στους συνδρομητές.

Συνολικά, από τις αρχές του 2006 οι επενδύσεις προσεγγίζουν τα € 468 εκατ., υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.300 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 378 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

close menu