Επιχειρήσεις

Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΕΧΑΕ (Ελληνικά Χρηματιστήρια) προκαλεί αντιδράσεις – Αυξάνει το κόστος

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ (Ελληνικά Χρηματισστήρια Α.Ε.), Γιάννος Κοντόπουλος.

Προτείνεται νέα τιμολογιακή πολιτική και πλαίσιο που τα μέλη του ΧΑ θα προδηλώνουν τον τζίρο που θα πραγματοποιήσουν, κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι ανέφικτο.

Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. που εκμεταλλεύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών προωθεί αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική των προμηθειών σε ότι αφορά τις συναλλαγές για την Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη της έκαναν σχετικές παρουσιάσεις.

Οι προωθούμενες αλλαγές ωστόσο, δεν φαίνεται να ικανοποιούν τους χρηματιστές γιατί, σύμφωνα με το ΣΜΕΧΑ (Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών) η προωθούμενη τιμολογιακή πολιτική προκαλεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των μελών του Χρηματιστηρίου, καθώς ευνούνται κάποια μέλη (τα εξ’ αποστάσεως  και κάποια άλλα).

Μία άλλη διαφωνία,  έγκειται στο ότι η συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική δεν αντιμετώπιζει συνολικά το κόστος των συναλλαγών, καθώς δεν μειώνουν τις χρεώσεις υπέρ της εταιρείας εκκαθάρισης. Σύμφωνα με τα μέλη του Χρηματιστηρίου, εφόσον η ΕΧΑΕ θέλει να κάνει νέα τιμολογιακή πολιτική πιο ευέλικτη και δίκαιη, οφείλει να μειώσει το συνολικό κόστους συναλλαγών και τη μείωση της χρέωσης για την εταιρεία εκκαθάρισης  από 0,02% σε 0,015% έτσι ώστε να συμβαδίζει με το αντίστοιχο κόστος στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.

Τέλος, δημιουργούν αντικίνητρα συναλλαγών διότι αναγκάζουν τα μέλη του Χρηματιστηρίου να προδηλώνουν τον τζίρο που θα κάνουν, κάτι που είναι εντελώς αδύνατο. Η ΕΧΑΕ προωθεί κλιμακωτές χρεώσεις, επιβραβεύοντας τον υψηλότερο τζίρο και ειδικά τον τζίρο με θεσμικούς επενδυτές.

Όμως ένα ανάλογο μοντέλο που είχε υιοθετηθεί με το ΧΝΕΤ  οδήγησε σε αύξηση κόστους, καθώς υπάρχουν χρονικές περιόδους που μπορεί ένα μέλος να εκτεθεί και να πληρώσει ναι μεν την ελάχιστη χρέωση – που αναλογικά είναι υψηλή – διότι προ-δηλώνει το επίπεδο του τζίρου της. Η υποχρέωση αυτή στην πράξη τιμωρεί τα μέλη τα οποία θέλοντας να έχουν μία ασφαλή και συντηρητική εκτίμηση, επιλέγουν το χαμηλότερο επίπεδο χρέωσης, το οποίο έχει χαμηλότερους στόχους, μικρότερη ελάχιστη χρέωση, αλλά μεγαλύτερη ποσοστιαία . Στην περίπτωση που κάποιο μέλος κάνει μεγαλύτερο τζίρο από το επίπεδο που έχει προ-δηλώσει, το Χρηματισστήριο δεν αλλάζει τη χρέωση, ούτε δίνει κάποια έκπτωση.

Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει δίνοντας κάποιο κίνητρο ή να μην υπάρχει υποχρεωτικότητα επιλογής πακέτου αλλά να γίνεται η όποια κατανομή  σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εταιρειών. Αυτό θα λειτουργήσει υπέρ όλων των εταιρειών και του χρηματιστηρίου καθώς όλα τα μέλη θα προσπαθήσουν να αυξήσουν τις συναλλαγές και να πραγματοποιήσουν καλύτερες τιμολογήσεις.

close menu