Επιχειρήσεις

Alpha Αστικά Ακίνητα: Αύξηση εσόδων και κερδών στο εξάμηνο

Τα κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 1,1 εκατ. ευρώ το 2022

Η Alpha Αστικά Ακίνητα παρουσιάζει αύξηση εσόδων και κερδών στο α΄εξάμηνο. Συγκεκριμένα:

To α΄ εξάμηνο 2023, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9,4 εκατ. ευρώ έναντι €7,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2022.

Τα κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 1,1 εκατ. ευρώ το 2022.

Επιχειρήσεις

close menu