Επιχειρήσεις

Alpha Bank: Αναβάθμισε το στόχο κερδοφορίας και RoTE, δεσμεύτηκε για μέρισμα

Στο 11% ο στόχος απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για φέτος, όπως ανακοίνωσε στη γενική συνέλευση ο CEO Βασίλης Ψάλτης. Κατά το πρώτο εξάμηνο ενίσχυσε κατά 1 δισ. ευρώ τα εποπτικά κεφάλαια

Σε αναθεώρηση του στόχου κερδοφορίας και απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για τη φετινή χρονιά, προχώρησε από το βήμα της γενικής συνέλευσης ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης.

Με βάση την πρόοδο που έχει επιτύχει η τράπεζα κατά το πρώτο μισό του έτους, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Βασίλης Ψάλτης ανακοίνωσε ότι αναθεωρείται ο στόχος απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 11% από 10%, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση για τη διανομή με τη μορφή μερίσματος του 20% των κερδών της φετινής χρήσης, υπό την αίρεση της εποπτικής έγκρισης.

Η τράπεζα ενίσχυσε τους κεφαλαιακούς της δείκτες κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, χάρη στην έκδοση Additional Tier I, senior preferred bonds και την ολοκλήρωση συνθετικής τιτλοποίησης που μείωσε το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό.

Η παραπάνω επίδοση δικαιολογεί την εκτίμηση για υπέρβαση του στόχου ενίσχυσης των κεφαλαιακών δεικτών που έχουν τεθεί για τη φετινή χρονιά.

close menu