Επιχειρήσεις

Alpha Bank: Ασκήθηκαν συνολικά 2.055.566 warrants ή 0,12%

Συνολικά 2.055.566 warrants επί μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ασκήθηκαν μετά τον διακανονισμό των εντολών ασκήσεως warrants περιλαμβανομένων και των κλασματικών μετοχών.

_x000D_

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Alpha Bank, τα ασκηθέντα warrants αντιστοιχούν σε 15.228.481 Κοινές μετοχές, ήτοι το 0,12% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με αντίστοιχη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float). Το αναλογούν ποσόν το οποίο καταβλήθηκε από τους ενασκώντες warrants προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέρχεται σε 7.136.066,22 ευρώ.

_x000D_

Συνεπεία των ανωτέρω, τα εκδοθέντα warrants τα οποία παραμένουν σε ισχύ ανέρχονται πλέον σε 1.141.747.967, ενώ οι μετοχές της Τραπέζης επί των οποίων σύρονται και τις οποίες κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανέρχονται σε 8.458.859.579, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα.

_x000D_

close menu