Επιχειρήσεις

Alpha Bank: Εξασφάλιση 500 εκατ. δολ. από τιτλοποίηση δανείων

Σε τιτλοποίηση, την πρώτη που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα από το 2008, προχώρησε η Alpha Bank ΑΛΦΑ+3,53% και μάλιστα σε μια αγορά, αυτή των ναυτιλιακών δανείων, που έχει ελάχιστες συναλλαγές διεθνώς.

Μέσω της τιτλοποίησης, η τράπεζα εξασφάλισε χρηματοδότηση άνω των 500 εκατ. δολαρίων, με έκδοση πενταετούς διάρκειας σε συνεργασία με τη Citi, ενώ πέτυχε τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης και την ενδυνάμωση της ρευστότητας του Ομίλου.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτρης Μαντζούνης, η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής για σκοπούς άντλησης ρευστότητας σε συνεργασία με έναν από τους καλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, υποδηλώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς την Alpha Bank και το ναυτιλιακό πελατολόγιό της.

Τα χαρακτηριστικά της τιτλοποίησης είναι η χρηματοδότηση με ποσό άνω των 500 εκατ. δολαρίων, άνευ δικαιώματος αναγωγής, με πενταετή διάρκεια και ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Η δόμηση και η έκδοση πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Citi και είναι η πρώτη συναλλαγή τιτλοποίησης που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα με τοποθέτηση σε επενδυτές, ενώ έχει το χαρακτηριστικό της καινοτομίας, καθώς είναι μια από τις ελάχιστες συναλλαγές ναυτιλιακών δανείων σε διεθνές επίπεδο.

Παρέχει δε στην Alpha Bank χρηματοδότηση σε δολάρια για έναν από τους βασικούς κλάδους δραστηριότητάς της, ενώ παράλληλα διαφοροποιεί τις πηγές αντλήσεως και ενδυναμώνει τη ρευστότητα του Ομίλου.

Η Alpha Bank κατέγραψε στο εννεάμηνο σημαντική βελτίωση της ρευστότητας, με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διαμορφώνεται σε 7,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, μειωμένη κατά 1,5 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, και να αντιπροσωπεύει το 12% του συνολικού ενεργητικού.

Η μείωση οφείλεται τόσο στη μείωση της διαφοράς χορηγήσεων – καταθέσεων κατά 0,8 δισ. ευρώ, όσο και στη θετική συνεισφορά 0,6 δισ. ευρώ από την εξαγορά των εργασιών λιανικής τραπεζικής της Citi.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκε για ένατο συνεχές τρίμηνο και διαμορφώθηκε στο 110% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014. Η «δεξαμενή» εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης της Alpha Bank έχει cash value που υπολογίζεται σε 6 δισ. ευρώ.

close menu