Αγορές

Alpha Finance για Τιτάν: Αυξάνει την τιμή στόχο στα 25,32 ευρώ

Η συνολική απόδοση συμπεριλαμβανομένης της ανταμοιβής μετόχων εκτιμάται στο 38% από τα τρέχοντα επίπεδα

Η χρηματιστηριακή αναμένει ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους τα επόμενα έτη και βλέπει τη μετοχή της Τιτάν 38% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η Alpha Finance προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεων κερδοφορίας της Τιτάν για τα επόμενα έτη, αναμένοντας μέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών κατά 6% για την περίοδο 2020-30, με σημαντική ενίσχυση των περιθωρίων κερδοφορίας σε σχέση με τον ιστορικό μέσο.

Παράλληλα, αναμένει ισχυρότερα αποτελέσματα κατά το β’ εξάμηνο του έτους, χωρίς να αποκλείει περαιτέρω θετικές εκπλήξεις στην κερδοφορία της Τιτάν, με την αύξηση των πωλήσεων για το 2023 να τοποθετείται στα Ευρώ 2,4 δισ. και τα λειτουργικά κέρδη στα Ευρώ 432 εκατ.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί επίσης ελκυστικά τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής, παρά την ήδη σημαντική υπερ-απόδοση της από τις αρχές του έτους, τόσο σε σχέση με την εγχώρια αγορά όσο και με ομοειδείς εταιρείες στο εξωτερικό, ενώ αναμένει περαιτέρω re-rating της μετοχής ως αποτέλεσμα των αναμενόμενων ισχυρών οικονομικών αποδόσεων.

Η Alpha Finance σημειώνει ότι η Τιτάν βρίσκεται σε έναν θετικό οικονομικό κύκλο ισχυρής ζήτησης (demand) με θετική δυναμική της τιμής του προϊόντος (pricing) για τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, υποστηριζόμενη τόσο από ιδιωτικές επενδύσεις και έργα ανακαίνισης (renovation), καθώς και από έργα υποδομών, πολλά από τα οποία έχουν τη στήριξη κεφαλαίων από την ΕΕ.

Στις ΗΠΑ, τα προγράμματα IIJA, IRA και CHIPs Act καθώς και η ιδιωτική ζήτηση, δημιουργούν ανάλογη ισχυρή προοπτική και συνέχιση των θετικών μεγεθών της εταιρείας, σημειώνει η χρηματιστηριακή.

Σε ό,τι αφορά στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η διατήρηση της ηγετικής θέσης της Τιτάν σε έργα υποδομής που σχετίζονται με την αναβάθμιση της οικονομικής προοπτικής των κρατών της περιοχής καθώς και οι οικονομίες κλίμακας, αναμένεται να διατηρήσουν τις ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας, βελτιώνοντας περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους της.

Η υιοθέτηση μίας ολιστικής προσέγγισης της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας (ESG) σε όλο το οικοσύστημά της, με αξιοσημείωτη τη μετάβαση και τη βελτίωση του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 ,καθώς και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (AI, ML κτλ), αναμένεται να προσελκύσουν θεσμικά χαρτοφυλάκια τόσο long only όσο και με θεματικό προσανατολισμό ESG.

Οι αναμενόμενες ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της Τιτάν για τα επόμενα έτη, η συνέχιση της υψηλής ανταμοιβής των μετόχων (shareholder remuneration) με την αναμενόμενη μέση μερισματική απόδοση να φθάνει στο 6%, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος επαναγοράς μετοχών και την απόδοση των ελεύθερων ταμειακών ροών (free cash flows) στο 12% για την περίοδο 2023-2030, καθώς και η σταδιακή απομόχλευση του ισολογισμού της, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους τα επόμενα έτη.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι σύμφωνα με τα εσωτερικά μοντέλα αποτίμησης της Alpha Finance, η Τιτάν διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDΑ (αξία της επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη) στο 5,0 (εκτιμήσεις 2024), περίπου 30% χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο της, ενώ ο εν λόγω πολλαπλασιαστής στη δίκαιη τιμή της εταιρείας, διαμορφώνεται στο 6,2, δίνοντας μία τιμή στόχο στα Ευρώ 25,32.

Η συνολική απόδοση συμπεριλαμβανομένης της ανταμοιβής μετόχων εκτιμάται στο 38% από τα τρέχοντα επίπεδα.

close menu