Αγορές

Αμοιβαία Κεφάλαια: Η κατηγορία Διαχείρισης Διαθεσίμων πρωταθλήτρια στις εισροές

Οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί εν όψει των αποφάσεων των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια και προετοιμάζονταν για τα αποτελέσματα των εταιρικών κερδών του β΄ τριμήνου

Οι μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων παγκοσμίως σημειωθήκαν στα αμοιβαία κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων την εβδομάδα έως τις 26 Ιουλίου, καθώς οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί εν όψει των αποφάσεων των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια και προετοιμάζονταν για τα αποτελέσματα των εταιρικών κερδών του δεύτερου τριμήνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv Lipper, η κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων κατέγραψε εισροές αξίας 38,74 δισ. δολαρίων την εβδομάδα που έληξε στις 26 Ιουλίου, το μεγαλύτερο ποσό από τις 5 Ιουλίου.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησαν τα επιτόκια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ την Παρασκευή η Τράπεζα της Ιαπωνίας κατέστησε πιο ευέλικτη την πολιτική ελέγχου της καμπύλης αποδόσεων, σηματοδοτώντας ότι απομακρύνεται από την πολυετή εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική.

Τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων προσέλκυσαν κεφάλαια αξίας 24,62 δισ. δολαρίων και 11,84 δισ. δολαρίων, αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, τα ασιατικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν εκροές αξίας περίπου 231 εκατ. δολαρίων την εβδομάδα.

Η κατηγορία μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατέγραψε εισροές ύψους περίπου 1,3 δισ. δολαρίων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια των κλάδων των υλικών, των χρηματοοικονομικών και των βασικών καταναλωτικών αγαθών δέχθηκαν εισροές ύψους 667 εκατ. δολαρίων, 627 εκατ. δολαρίων και 387 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, τα αμοιβαία κεφάλαια του κλάδου της Τεχνολογίας αντιμετώπισαν την πρώτη εβδομαδιαία εκροή τους εδώ και τέσσερις εβδομάδες, αξίας περίπου 1,57 δισ. δολαρίων.

Οι επενδυτές επίσης και τα οομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, καθώς τοποθέτησαν κεφάλαια αξίας 6,06 δισ. δολαρίων, γεγονός που επέκτεινε τις εισροές για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Τα αμοιβαία κεφάλαια εταιρικών και κρατικών ομολόγων κατέγραψαν εισροές ύψους 2,32 δισ. δολαρίων και 318 εκατ. δολαρίων, αντίστοιχα.

Τα στοιχεία για τα αμοιβαία κεφάλαια βασικών εμπορευμάτων έδειξαν ότι οι επενδυτές απέσυραν περίπου 227 εκατ. δολάρια από τα ενεργειακά αμοιβαία κεφάλαια. Επίσης, τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε πολύτιμα μέταλλα  κεφάλαια κατέγραψαν εκροές αξίας 34 εκατ. δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία για 24.115 αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών έδειξαν ότι τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια έλαβαν 1,14 δισ. δολάρια, το μεγαλύτερο ποσό των τελευταίων τριών εβδομάδων, ενώ τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν με καθαρές εισροές κεφαλαίων αξίας περίπου 157 εκατ. δολαρίων.

close menu