Οικονομία

Αντλήθηκαν 2,9 δισ. ευρώ μέσω 3μηνων και 6μηνων εντόκων

Σε δανεισμό 2,9 δισ. ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με τις εκδόσεις εντόκων γραμμάτιων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας να τιμολογούνται με οριακά αυξημένο κόστος σε σχέση με το Νοέμβριο.

Ειδικότερα, ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 1,3 δισ. ευρώ από την έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με το επιτόκιο της έκδοσης να διαμορφώνεται στο 1,8% από 1,7% στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση. Η έκδοση  υπερκαλύφθηκε κατά 1,32, έναντι 2,4 της έκδοσης του Νοεμβρίου, κάτι που δείχνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με το επιτόκιο της έκδοσης να διαμορφώνεται στο 2,15% από 2% στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση. Η έκδοση  υπερκαλύφθηκε κατά 1,81, έναντι 2,09 της έκδοσης του Νοεμβρίου.

Η μικρότερη συμμετοχή επενδυτών στις δύο εκδόσεις χαρακτηρίζεται δικαιολογημένη από τραπεζικά στελέχη δεδομένης τη αβεβαιότητας που επικρατεί σήμερα στο πολιτικό σκηνικό.

Οικονομία

close menu