Επιχειρήσεις

Atradius: 6 στις 10 επιχειρήσεις προβλέπει αύξηση των αφερέγγυων πελατών

Η έρευνα καταδεικνύει επιδείνωση του συναλλακτικού κλίματος στην Ελλάδα, με αύξηση των επισφαλών συναλλαγών

Αύξηση των αφερέγγυων πελατών προβλέπουν 6 στις 10 επιχειρήσεις στη χώρα μας σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Atradius έπειτα από έρευνα το α’ τρίμηνο και μέρος του β’ τριμήνου του 2024.

Η έρευνα καταδεικνύει επιδείνωση του συναλλακτικού κλίματος στην Ελλάδα, με αύξηση των επισφαλών συναλλαγών.

Συγκεκριμένα:

στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας καταγράφηκε διόγκωση στο 10% των επιχειρήσεων που αναμένουν επισφαλείς συναλλαγές κατά το επόμενο δωδεκάμηνο, με το 62% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι προβλέπει αύξηση και του αριθμού των αφερέγγυων πελατών. Επίσης, αυξημένο στο 49%, από 35% το 2023, ήταν το ποσοστό των επιχειρήσεων που εκτιμά ότι οι πληρωμές των τιμολογίων θα είναι εκπρόθεσμες.

Σημειώνεται ότι, στην Ελλάδα το 56% των πωλήσεων B2B πραγματοποιούνται με πίστωση, ποσοστό το οποίο δείχνει να μην έχει μεταβληθεί σε σχέση με το επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Σε ό,τι αφορά την ανησυχία των Ελλήνων επιχειρηματιών για τους μελλοντικούς κινδύνους που απειλούν την ομαλότητα και την ηρεμία των αγορών, από το βαρόμετρο της Atradius αναδείχθηκαν ως βασικότεροι η ανάγκη θωράκισης της κυβερνοασφάλειας, η προστασία από την κλιματική κρίση, οι διαταραχές στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο έντονος ανταγωνισμός και το γεωπολιτικό ρίσκο.

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικότερα συμπεράσματα για την Ελλάδα από το τελευταίο Βαρόμετρο της Atradius, έχουν ως εξής:

Εξέλιξη καθυστερήσεων πληρωμών

Το 41% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι πληρωμές των τιμολογίων θα γίνουν εμπρόθεσμα, από 63% που ήταν το 2023.

Το 49% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι πληρωμές των τιμολογίων θα είναι εκπρόθεσμες, από 35% που ήταν το 2023.

Το 10% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι θα υπάρξουν επισφαλείς συναλλαγές το 2024, από 2% που ήταν το 2023.

Εικόνα πληρωμών τελευταίου δωδεκαμήνου

Το 28% των επιχειρήσεων διαπίστωσε ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών επιμηκύνθηκαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Το 20% των επιχειρήσεων στο ίδιο διάστημα είδε τις πληρωμές να καταβάλλονται ταχύτερα.

Το 52% δεν διαπίστωσε καμιά αλλαγή στις συναλλακτικές σχέσεις με το πελατειακό κοινό.

Οι συνέπειες από τις καθυστερήσεις πληρωμών του τελευταίου δωδεκαμήνου

Το 36% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση έχει έρθει σε εμπορική διαφωνία.

Το 32% αντιμετώπισε καθυστερήσεις στη διαδικασία πληρωμής των πελατών.

Το 27% είχε καθυστερήσεις στην εσωτερική τιμολόγηση.

Το 19% κλήθηκε να διαχειριστεί προσωρινά ζητήματα ταμειακών ροών του πελάτη.

Το 9% διαχειρίστηκε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εξέλιξη συναλλαγών

Το 37% εκτίμησε ότι οι συναλλαγές θα βελτιωθούν.

Το 55% θεωρεί ότι οι συναλλαγές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2023.

Το 8% θεωρεί ότι οι συναλλαγές θα επιδεινωθούν.

Εκτίμηση για το κίνδυνο αφερεγγυότητας των πελατών

Το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αναμένει αύξηση του αριθμού των αφερέγγυων πελατών κατά τους επόμενους 12 μήνες

Το 31% δήλωσε ότι δεν αναμένει επιδείνωση αφερεγγυότητας του πελατειακού κοινού.

Το 7% δεν τοποθετήθηκε σχετικά.

Κύριες πηγές χρηματοδότησης για τους τελευταίους 12 μήνες

Το 38% των ερωτηθέντων ανέφερε τα τραπεζικά δάνεια.

Το 36% την εμπορική πίστωση.

Το 35% τη χρηματοδότηση τιμολογίου.

Tο 12% την ταμειακή ρευστότητα.

Εξέλιξη στις καθυστερήσεις πληρωμών

Το 39% των ερωτηθέτων αναμένει βελτίωση των καθυστερήσεων πληρωμών.

Το 52% καμία μεταβολή.

Το 9% επιδείνωση.

Μελλοντικοί κίνδυνοι – Τι ανησυχεί περισσότερο την αγορά

Με ορίζοντα την επόμενη διετία, το 35% των ερωτηθέντων ανησυχεί για τις συνέπειες των κυβερνοεπιθέσεων, ενώ με ορίζοντα πλέον της 10ετίας ανησυχεί το 42% αυτών.

Στην κλιματική κρίση και την αειφορία αναφέρθηκε το 32% αξιολογώντας την επόμενη διετία, ενώ «βλέποντας» περισσότερο μακροπρόθεσμα σχετική ανησυχία εξέφρασε το 31%.

Στις διαταραχές της λειτουργίας των επιχειρήσεων στάθηκε το 29% των ερωτηθέντων εστιάζοντας στην επόμενη διετία και το 30% στην επόμενη δεκαετία.

Στον ανταγωνισμό αναφέρθηκε το 29% και το 23% αντίστοιχα.

Το γεωπολιτικό ρίσκο απασχολεί το 27% των ερωτηθέντων, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

Σχολιάζοντας τα ανωτέρω στοιχεία, ο CEO της Atradius Hellas, κ. Γεράσιμος Τζέης, δήλωσε ότι «οι διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, τα υψηλά επιτόκια, καθώς και ο υπαρκτός κίνδυνος διεύρυνσης των αρνητικών συνεπειών από την κλιματική αλλαγή, ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας στις συναλλαγές, καθιστώντας σοβαρό το ενδεχόμενο αύξησης των συναλλακτικών επισφαλειών. Το τελευταίο Βαρόμετρο της Atradius για την Ελλάδα, αποτυπώνει τη δυσμενή αυτή τάση, επισημαίνοντας στους συναλλασσόμενους την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας έναντι αφερέγγυων εταιρειών. Οι ασφαλίσεις πιστώσεων αποτελούν το πλέον σύγχρονο και κυρίως δοκιμασμένο εργαλείο αντιμετώπισης ανάλογων κινδύνων, που σε πολλές των περιπτώσεων απειλούν ακόμη και τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων, ενώ οι τακτικές αξιολογήσεις του αξιόχρεου των εταιρειών σχεδόν μηδενίζουν την πιθανότητα απώλειας εσόδων από ακάλυπτες πιστώσεις».

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu