Πρόσωπα

Attica Bank: Ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου νέος Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής

Στη θέση του Αθανασίου Ψύλλου

Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι o Κωνσταντίνος Χριστοδούλου εντάσσεται στο δυναμικό της τράπεζας και αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Chief Corporate Banking Officer) με ισχύ από 1/12/2023.
O κ. Χριστοδούλου διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην αναδιοργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων, έχοντας διατελέσει σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό κλάδο και σε πολυεθνικές εταιρείες.

Τελευταία εργάστηκε ως διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Factoring.

Η Attica Bank εκφράζει τις ευχαριστίες της στον κ. Αθανάσιο Ψύλλο, πρώην CCBO, για την συνεισφορά του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τραπεζικής της Attica Bank και στο συνολικό έργο της Τράπεζας. Ο κ. Ψύλλος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Attica Bank από τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης.

Πρόσωπα

close menu