Επιχειρήσεις

Attica Group: Στο 93,44% το ποσοστό της STRIX Holdings

Η STRIX Holdings κατέχει πλέον 201.652.399 δικαιώματα ψήφου της Attica Group

Σε συνέχεια της από 25.05.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την STRIX HOLDINGS L.P. προς τους μετόχους της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η STRIX HOLDINGS L.P. (ο «Προτείνων»), γνωστοποιεί, ότι απέκτησε στις 01.08.2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 323.971 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €2,64 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, ο Προτείνων κατέχει πλέον 201.652.399 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 93,44% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

close menu