Επιχειρήσεις

ΑΒΑΞ: Εκλογή νέας επιτροπής Ελέγχου στην εταιρεία

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι έως 11.06.2027

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 12.06.2024 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 12.06.2024 και εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Χρίστος Σιάτης, Πρόεδρος [Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου]

2. Αικατερίνη Πιστιόλη, Μέλος [Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου]

3. Παύλος Κανελλόπουλος, Μέλος [Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου]

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κος Χρίστος Σιάτης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του ν. 4449/2017.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι έως 11.06.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.avax.gr.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu