Επενδύσεις

AξIAnumbers: Στο 61,5% υποχώρησε η συμμετοχή των ξένων στο ΧΑ τον Δεκέμβριο

Στο 61,5% υποχώρησε ελαφρά η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, κατά τον μήνα Δεκέμβριο, έναντι 62,1% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,0%. 

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (€11.622,07 εκατ. ή 25,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 45,9%, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,3%, συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2014 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς, σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο της ΕΧΑΕ, ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα €45,70 δισ., μειωμένη κατά 15,1% από τον προηγούμενο μήνα. 

Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση είναι της τάξεως του 13,2%. 

• Ο Δεκέμβριος ήταν ο 26ος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά υπερέβησαν τις εκροές. 

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 61,5% έναντι 62,1% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,0%. 

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (€11.622,07 εκατ. ή 25,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 45,9%, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,3%, συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

• Συνολική αξία συναλλαγών €2,05 δις (αυξημένη κατά 24,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 5,0% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 2.372.097.351 τεμάχια, καταγράφοντας αύξηση 53,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.541.486.761 τεμάχια) και αξιοσημείωτη αύξηση 149,2% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2013 (951.711.279 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2014 πραγματοποίησαν το 66,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

• 25,83 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 19,23 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα)

• 1.075 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 941 τον προηγούμενο μήνα)

• Απώλειες της τάξης του 14,3% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από την αρχή του μήνα.

Συνοπτικά τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς για το 2014 ήταν τα εξής:

• Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών στα €127,06 εκ. έναντι €86,62 εκ. το 2013, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 46,7%.

• Συνολική Αξία Συναλλαγών €31,51 δισ. έναντι €21,31 δισ. το 2013, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 47,9%.

• Μείωση της Συνολικής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς κατά 23,9% σε σχέση με το 2013. (€45,70 δισ. στις 31/12/2014 έναντι €60,07 δισ. στις 31/12/2013). 

Ωστόσο χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς (€11.622,07 εκατ. ή 25,4% στις 31/12/2014 & €22.584,68 εκατ. ή 37,6% στις 31/12/2013) η μείωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης ανέρχεται σε 9,1%. (€34,07 δισ. στις 31/12/2014 έναντι €37,48 δισ. στις 31/12/2013).

• Μείωση στην τιμή του Γενικού Δείκτη κατά 31,4% από την αρχή του έτους.

• Εισροή κεφαλαίων ύψους €1.357,46 εκ. από τους ξένους επενδυτές.

• Αξιοσημείωτη αύξηση της Συμμετοχής των ξένων επενδυτών στο 61,5% στις 31/12/2014 από 49,6% στις 31/12/2013 – συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς. 

Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 45,9% από 31,0% στις 31/12/2013.

close menu