Οικονομία

Aύξηση της «οροφής κινδύνου» για χώρες του ευρώ προτείνει η Moody’s

Την αύξηση της «οροφής κινδύνου» για τις χώρες της Ευρωζώνης με χαμηλότερο αξιόχρεο, προτείνει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Investors Service επικαλούμενος τον μειωμένο κίνδυνο εξόδου τους από την Ευρωζώνη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η πρόταση αυτή, αν εφαρμοσθεί, θα μπορούσε να αυξήσει το αξιόχρεο για τα καλυμμένα ομόλογα (covered bonds) και τα τιτλοποιημένα δάνεια (asset backed securities, ABS) που εκδίδουν χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης – όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα που το αξιόχρεό της δεν έχει επενδυτική διαβάθμιση.

Αυτό, σημειώνεται στο δημοσίευμα, θα ήταν καλό νέο για την αγορά τέτοιων τίτλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία επιδιώκει να διοχετεύσει 1 τρισ. ευρώ στην εύθραυστη οικονομία της Ευρωζώνης και προτιμά να έχει στο χαρτοφυλάκιό της στοιχεία ενεργητικού με υψηλότερο αξιόχρεο.

Η «οροφή κινδύνου» μίας χώρας ορίζεται από τη Moody’s ως η μέγιστη εφικτή πιστοληπτική διαβάθμιση για έναν εκδότη χρέους που έχει έδρα τη συγκεκριμένη χώρα.

Ο οίκος πρότεινε μέγιστη απόκλιση έξι βαθμίδων μεταξύ του αξιόχρεου των κρατικών ομολόγων μίας χώρας και της «οροφής κινδύνου».

«Εάν εφαρμοσθούν στην προτεινόμενη μορφή τους, οι αλλαγές θα καταλήξουν σε υψηλότερη οροφή κινδύνου για ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης που δεν έχουν τη διαβάθμιση Aaa. Αυτό θα επέτρεπε τη δυνατότητα υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης για καλυμμένα ομόλογα και δομημένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στις χώρες αυτές, καθώς οι οροφές κινδύνου του οίκου Moody’s καθορίζουν το μέγιστο εφικτό αξιόχρεο για ένα χρεόγραφο, οι ροές του οποίου δημιουργούνται από εγχώρια στοιχεία ενεργητικού ή κατοίκους της χώρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οίκος.

Σήμερα, τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης -όπως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα- έχουν δύο έως τρεις βαθμίδες χαμηλότερη διαβάθμιση από την οροφή χρέους της χώρας.

close menu