Επιχειρήσεις

BriQ Properties: Δωρεάν διάθεση 4.000 μετοχών σε στελέχη και προσωπικό

Η μέση τιμή κτήσης των μετοχών που διατέθηκαν δωρεάν ανέρχεται σε 1,776 ευρώ ανά μετοχή

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι το διάστημα από 31 Μαΐου 2024 έως 5 Ιουνίου 2024 διατέθηκαν δωρεάν προς το προσωπικό της εταιρείας, 4.000 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 21.04.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την έγκριση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό καθορίσει τους δικαιούχους του Προγράμματος και τους ειδικότερους όρους χορήγησης.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε με την από 09.04.2024 απόφασή του την ανωτέρω διανομή.

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν, ενώ η μέση τιμή κτήσης των μετοχών ανέρχεται σε € 1,776 ανά μετοχή.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η εταιρεία κατέχει συνολικά 396.129 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,11% του συνόλου των μετοχών της.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu