Επιχειρήσεις

Χαμηλές επιδόσεις επί τρία για τη θυγατρική ΑΕΔΑΚ της Allianz

Πτώση εσόδων, πτώση κερδών και χειρότερες αποδόσεις από τους δείκτες αναφοράς για όλα τα αμοιβαία της κεφάλαια

Μπορεί να ταυτίζεσαι με μια παγκόσμια δύναμη στο κλάδο του asset management, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις εξασφαλισμένες τις αποδόσεις. Η αναφορά είναι για εταιρεία Allianz Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Allianz ΑΕΔΑΚ), η οποία δημοσιοποίησε τις οικονομικές καταστάσεις του 2022. Πρόκειται για τη θυγατρική κατά 100% της ασφαλιστικής εταιρείας Allianz Ελλάς Α.Ε (μέλος του γερμανικού ομίλου Allianz).

Σύμφωνα με αυτές, τα έσοδα από τη διαχείριση των κεφαλαίων μειώθηκαν 18,27% στα 2,768 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 3,387 εκατ. ευρώ το 2021.

Παρά το ότι μειώθηκε το κόστος διαχειρισης στο 1,47 εκατ. ευρώ από 1,71 εκατ. ευρώ το 2021, η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη μόλις 125.830 ευρώ ή μειωμένα 69% έναντι 407.679 ευρώ το 2021.

Ως γνωστόν η Allianz ΑΕΔΑΚ έχει απορροφήσει την ομοειδή εταιρεία της Ευρωπαϊκής Πίστης, μετά την εξαγορά του ομίλου της Ευρωπαϊκής Πίστης από τον γερμανικό όμιλο Allianz.

Η Allianz ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται επτά αμοιβαία κεφάλαια με συνολικό ενεργητικό 82,242 εκατ. ευρώ την 31/12/2022. Εκτός της διαχείρισης αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων, αντιπροσωπεύει βάσει συμφωνίας και τα αμοιβαία κεφάλαια της AGI και της PIMCO. Η αντιπροσώπευση αυτή επέφερε για την χρήση 1/1-31/12/2022 στην Εταιρεία έσοδα ποσού Ευρώ 579.432 (η εταιρεία συνέχισε τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών).

Μείωση ενεργητικού και μείωση μεριδίου αγοράς

Οπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, γενικός διευθυντής της οποίας είναι ο Γιώργος Χρυσικός,  σε μια χρονιά που το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μειώθηκε 2,18%, το υπό διαχείριση ενεργητικό της εταιρείας μειώθηκε 16,16% σε 82,242 εκατ. ευρώ το 2022 από 98,104 εκατ. το 2021.

Το μερίδιο αγοράς μειώθηκε κατά 0,33% σε 0.88% (2021:1,21%). Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται τα ενεργητικά των Α/Κ (PIMCO, AGI) που διατίθενται στην ελληνική αγορά και η διαχείρισή τους γίνεται από εταιρείες του εξωτερικού.

Χαμηλές επιδόσεις για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια

Ενδεικτές των γενικότερων χαμηλών επιδόσεων της εταιρείας είναι η απόδοση των Α/Κ  σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη αναφοράς.

Ολα τα αμοιβαία κεφάλαια εκτός από ένα είχαν αρνητική απόδοση και όλα χειρότερη απόδοση από το δείκτη αναφοράς:

Α/Κ  – Απόδοση – Δείκτης αναφοράς

Allianz A/K Mικτό Εσωτερικού -7,09%
Δείκτης Αναφοράς 4,84% (50%ASE General, 25% Bloomberg Barclays Series – E Greece Govt All > 1Yr Bond Index, 25% 6month Greek T-Bill)

Allianz A/K Mικτό Εσωτερικού Unit Linked -13,74%
Δείκτης Αναφοράς 4,84% (50%ASE General, 25% Bloomberg Barclays Series – E Greece Govt All > 1Yr Bond Index, 25% 6month Greek T-Bill)

Allianz A/K Mετοχών Εσωτερικού 2,53%
Δείκτης Αναφοράς 10,43% (Γενικός Δείκτης Χ.Α.)

Allianz A/K Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 2,62%
Δείκτης Αναφοράς 10,43% (Γενικός Δείκτης Χ.Α.)

Allianz A/K Μετοχών ΕΜΕΑ Αναπτυσσομένων Αγορών -52,37%
Δείκτης Αναφοράς 29,64% (MSCI Emerging Markets Europe & Middle East in Euro)

Allianz A/K Ομολογιών Ευρω Περιφέρειας -15,01%
Δείκτης Αναφοράς -1,24% (50% Bloomberg Barclays Series –E Greece Govt All>1 yr Bpnd Index-50% 6month Greek T-Bill)

Allianz A/K Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας -6,76%
Δείκτης Αναφοράς -0,43% (50%3month Greek-T-Bill-50% ΕΟΝΙΑ Total Return Index

Χρ. Ι.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu