Επιχειρήσεις

Coca Cola HBC: Πτώση 4,6% στα καθαρά κέρδη 9μήνου – Στα 247 εκατ. ευρώ

Μειωμένα κατά 4,6% ήταν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca Cola HBC στο εννεάμηνο, καθώς υποχώρησαν στα 247 εκατ. ευρώ από 258,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ στο γ’ τρίμηνο η εταιρεία εμφάνισε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη οριακά αυξημένα (+0,1%) στα 148,2 εκατ. ευρώ από 148,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη στο γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 200,9 εκατ. ευρώ (-3,1%) και στο εννεάμηνο στα 367,8 εκατ. ευρώ (-4,6%).

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις στο εννεάμηνο εμφάνισαν πτώση 5,6% στα 5 δισ. ευρώ, ενώ στο τρίμηνο υποχώρησαν κατά 5,3% στα 1,817 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία στην σχετική της ανακοίνωση κάνει λόγο για επιτάχυνση του ρυθμού πτώσης του όγκου πωλήσεων στη διάρκεια του τριμήνου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στις αναπτυγμένες αγορές και την εφαρμογή της στρατηγικής βελτίωσης της προστιθέμενης αξίας του όγκου πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση στο γ’ τρίμηνο ήταν αυξημένα κατά 2,8% στα 3,32 εκατ. ευρώ, και στο εννεάμηνο κατά 2,5% στα 3,29 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος των πωλήσεων το γ’ τρίμηνο ήταν μειωμένος κατά 4,8% στα 547,6 εκατ. κιβώτια και στο εννεάμηνο μειωμένος κατά 3,9% στα 1,517 δισ. κιβώτια.

Επίσης, κάνει λόγο για αύξηση ή διατήρηση του μεριδίου αγοράς σε όγκο και αξία σε 15 αγορές στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και σε 10 αγορές στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών.
Αύξηση του όγκου πωλήσεων στην Ελλάδα

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό στο τρίτο τρίμηνο, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι είχε καταγράψει υψηλή μονοψήφια πτώση. Η αύξηση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, ως επί το πλείστων στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών, αλλά και στην οριακή άνοδο των πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, συνεπικουρούμενη από την αυξημένη τουριστική κίνηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Αν και υπάρχει ικανοποίηση από την αύξηση του όγκου πωλήσεων στην Ελλάδα —μετά από αρκετά συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας πτώσης— η εταιρεία παραμένει επιφυλακτική. Οι δύσκολες εμπορικές συνθήκες διατηρούνται, τα επίπεδα της ανεργίας παραμένουν στα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 26% και το πολιτικό περιβάλλον εξακολουθεί να είναι ευμετάβλητο.

Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, δήλωσε:

«Παρά το γεγονός ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού επηρέασαν τους όγκους πωλήσεων σε πολλές από τις αγορές μας, είμαστε ικανοποιημένοι από την κερδοφορία που σημειώθηκε στη διάρκεια του τριμήνου. Χάρη στην άριστη εφαρμογή της εμπορικής μας στρατηγικής, καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση των καθαρών κερδών από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση στην αποδοτικότητα και το χαμηλό κόστος πρώτων υλών, οδήγησε στη βελτίωση του περιθωρίου των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών.

Αναμένουμε οι αγορές να παραμείνουν δύσκολες για το υπόλοιπο του έτους. Θα εστιάσουμε στις πρωτοβουλίες αύξησης των εσόδων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την προσιτότητα των τιμών των προϊόντων μας. Με βάση αυτή τη στρατηγική, αλλά και σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες μας για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία ισχυρών καθαρών ταμειακών ροών, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι ετήσιες επιδόσεις θα είναι σύμφωνες με τις προσδοκίες μας ».
Οι επιχειρηματικές προοπτικές

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Coca Cola, “παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για τον όγκο πωλήσεων, οι ενέργειές μας οδήγησαν σε καλή κερδοφορία και αυτός θα παραμείνει ο στόχος μας και για το υπόλοιπο του έτους.

Στο πρώτο εννεάμηνο σημειώσαμε ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών ώστε να αντισταθμίσουμε τον αντίκτυπο των δυσμενών συναλλαγματικών ισοτιμιών εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων σε Ρωσία και Ουκρανία, καθώς και των αυξήσεων στην τιμή της πρώτης ύλης του αναψυκτικού, που ανακοινώθηκαν το πρώτο τρίμηνο. Αναμένουμε ότι οι παραπάνω ενέργειες, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων, θα εξασφαλίσουν παρόμοια βελτίωση σε ετήσια βάση των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, με εκείνη του εννεαμήνου”.

Σύμφωνα με την εταιρεία, “λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική συγκυρία, τα επίπεδα των θέσεων αντιστάθμισης και το ποσοστό κάλυψης του σχετικού κινδύνου, συνεχίζουμε να αναμένουμε χαμηλή μονοψήφια πτώση του κόστους πρώτων υλών ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση σε ετήσια βάση.

Η καλύτερη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων αποτελεί βασικό άξονα της προσπάθειάς μας να υλοποιούμε την πολιτική μας με καλά αποτελέσματα σε κάθε περιοχή όπου δραστηριοποιούμαστε. Μειώσαμε σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα σε απόλυτους όρους, και για το σύνολο του έτους εργαζόμαστε για τη διατήρηση των λειτουργικών εξόδων ως ποσοστού των καθαρών εσόδων από πωλήσεις στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, παρά τον σημαντικό δυσμενή αντίκτυπο της πτώσης του όγκου πωλήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές ισοτιμίες και την απόδοση των θέσεων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου, περιορίζουμε τις προσδοκίες μας για τον αντίκτυπο των συναλλαγματικών μεταβολών στα €80-85 εκατ.

Για το σύνολο του έτους, αναμένουμε ότι οι θετικές τάσεις στα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, το κόστος πρώτων υλών και τα λειτουργικά έξοδα θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε άλλον ένα χρόνο αύξησης του περιθωρίου των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών.

Η διαχείριση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας γίνεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι υλοποιούμε την κατάλληλη στρατηγική που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε κατά τρόπο βιώσιμο και κερδοφόρο. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας περιέχει μερικά από τα παγκοσμίως πιο γνωστά και αγαπημένα σήματα με ευρεία γεωγραφική παρουσία σε 28 χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά κύριο λόγο από χαμηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση, με αποτέλεσμα να έχουμε εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης”.

Οικονομικές κατευθύνσεις

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, “συνεχίζουμε να υλοποιούμε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν περαιτέρω τη λειτουργική αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της πλατφόρμας SAP Wave 2, της επέκτασης του συστήματος κοινόχρηστων υπηρεσιών (shared services), της βελτιστοποίησης της στρατηγικής διανομής και άλλων μέτρων αναδιάρθρωσης. Για το 2014, αυξήσαμε τις πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης κατά επιπλέον €5 εκατ. σε περίπου €50 εκατ. Αναμένουμε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα αποφέρουν οφέλη €38 εκατ. σε ετήσια βάση από το 2015 και εξής, ενώ οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί το 2013 και όσες θα ληφθούν μέσα στο 2014 αναμένεται να αποφέρουν συνολικά περίπου €35 εκατ. το 2014.

Συνυπολογίζοντας τη δυναμική του εξελισσόμενου μείγματος κερδοφορίας στο χαρτοφυλάκιο των χωρών μας, συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι ο συγκρίσιμος πραγματικός φορολογικός συντελεστής θα κυμανθεί μεταξύ του 24% και 26%.

Η έμφαση στη δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών και την αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης απέδωσε καρπούς το 2013 και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει περαιτέρω πρόοδος το 2014.

Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι στη διάρκεια της τριετούς περιόδου μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2013 και της 31ης Δεκεμβρίου 2015, οι καθαρές ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε περίπου €1,3 δισ.

Οι καθαρές ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε μεσοπρόθεσμο διάστημα αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 5,5% και 6,5% των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις, αντανακλώντας τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας”.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επιχειρήσεις

close menu