Επιχειρήσεις

COSMOTE – QUALITY & RELIABILITY: 20 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του ΥΠΕΞ

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία Επιχειρησιακού Εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης Εννοιολογικής Αναζήτησης

Η Ένωση Εταιρειών «COSMOTE – QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.» υπέγραψε συμφωνία με την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), για το Υποέργο 2: «Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU,με Κύριο του Έργου το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στην Ένωση η QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 50%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 19.821.527,00€ πλέον ΦΠΑ, ενώ το ποσό που αναλογεί στην Εταιρεία ανέρχεται σε 9.910.763,50€, πλέον ΦΠΑ.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία Επιχειρησιακού Εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης Εννοιολογικής Αναζήτησης το οποίο, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση και τον συσχετισμό των σχετικών εγγράφων του αρχειακού υλικού του Υπουργείου Εξωτερικών, θα διασφαλίζει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, στο συντομότερο χρονικό διάστημα σε όποιο βάθος χρόνου απαιτεί η αναζήτηση, με υποστήριξη εννοιολογικών αναζητήσεων βασισμένων σε σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Έτσι θα αποτελέσει το κεντρικό εργαλείο για τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης των υπηρεσιών του ΥΠΕΞ, καθώς και της αναβάθμισης του λειτουργικού επιπέδου της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ) του ΥΠΕΞ, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής. Η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων της ΥΔΙΑ και η ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών θα βελτιώσει την εργασία του προσωπικού και θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, θα ελαχιστοποιήσει τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων, θα δώσει δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, ενώ θα διευκολύνει και την πρόσβαση σε αναζητούμενη πληροφορία και, τελικά, στη διαμόρφωση σχετικής πολιτικής.

Αντικείμενο του έργου «Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών» συνοπτικά αποτελεί:
1. Η δημιουργία Επιχειρησιακού Εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης Εννοιολογικής Αναζήτησηςβασισμένοι σε τεχνολογία IBMWatson.
2. Ο Συσχετισμός των σχετικών εγγράφων από το σύνολο του αρχειακού υλικού του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Οι Υπηρεσίες που αφορούν επιμέρους τμήματα του έργου όπως καταλογογράφηση, ψηφιοποίηση/μικροφωτογράφιση, Τεκμηρίωση, Έξυπνη Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR, ICR), εκπαίδευση Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης,
οι οποίες αποτελούν τις απαραίτητες ενέργειες για την ψηφιακή μετατροπή και εμπλουτισμό του περιεχομένου του Ιστορικού Αρχείου έτσι ώστε να επιτευχθεί μέσω τεχνολογιών μηχανικής μάθησης (MachineLearning) η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης Εννοιολογικής Αναζήτησης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 32 μήνες.

Η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.
Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu