Οικονομία

Δείκτης Παραγωγής στις κατασκευές: Αύξηση 24,2% το α΄τρίμηνο 2023

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε πως η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές το Α΄ τρίμηνο 2023, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2022, παρουσίασε αύξηση 24,2% έναντι αύξησης 14,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2022, παρουσίασε μείωση 44,2% έναντι μείωσης 41,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α΄ τριμήνου 2022 με το Δ΄ τρίμηνο 2021.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2022, παρουσίασε μείωση 0,7%.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές, στην Ελλάδα συγκρίνει το μέγεθος (όγκο) της εκάστοτε τρέχουσας τριμηνιαίας παραγωγής στους κλάδους κτηρίων – έργων πολιτικού μηχανικού.

close menu