Επικαιρότητα

Δεν έχει πιστωθεί ούτε σήμερα το market pass σε αρκετούς δικαιούχος

Θα μπει μέχρι το απόγευμα λέει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Ούτε και σήμερα έχει πιστωθεί το market pass σε αρκετούς δικαιούχους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση. Αρχικά το market pass ήταν ν απιστωθεί την περασμένη Παρασκευή.

Ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργεόυ Οικονομικών Ομηρος Τσάπαλος δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατό να πληρωθούν την ίδια μέρα 2 εκατ. δικαιούχοι και συμπλήρωσε πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σήμερα μέχρι το απόγευμα.

Η μη πληρωμή του market pass έφερε ανησυχία στους δικαιούχους.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Market Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση για το 2022 και το ετήσιο συνολικό εισόδημά τους δεν ξεπερνάει:

-τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει,

-τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού,

-τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια και προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο.

-Επιπρόσθετα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

close menu