Επιχειρήσεις

Δημητριακά Ξάνθης: Ολοκλήρωσε επένδυση 1,4 εκατ. ευρώ

Αφορά επέκταση υφιστάμενης μονάδας ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών προϊόντων και ζωοτροφών, στην Ξάνθη.

Στο 1,436 εκατ. ευρώ οριστικοποιήθηκε το κόστος και πιστοποιήθηκε ότι είναι σε λειτουργία η επένδυση της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΠΕ»), που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 4399/2016, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» των άρθρων 37 έως 41 (Α’ Κύκλος).
Η επένδυση αφορά στην επέκταση υφιστάμενης μονάδας ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών προϊόντων και ζωοτροφών, στην περιοχή της Ξάνθης, συνολικού επιλέξιμου κόστους 1.436.702,52 € και ενισχυόμενου κόστους 1.436.702,52 € και συνολικής ενίσχυσης με την μορφή, φορολογικής απαλλαγής 790.186,39 €,

  • Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 30/4/2023.
  • Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό 450.876,49€, που αποτελεί ποσοστό 31,38% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
  • Το ύψος της εξωτερικής χρηματοδότησης μέσω τραπεζικού δανείου τριετούς τουλάχιστον διάρκειας ανέρχεται στο ποσό 985.826,03€, που αποτελεί ποσοστό 68,62% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
  • Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 15.508.900,00 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ/ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΧΥΔΗΝ κιλά/έτος και σε 5.400.000 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ/ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ κιλά/έτος και η  συνολική ισχύς ανήλθε σε 403,22 kw.

Επενδύσεις

close menu