Ελλάδα

Δήμος Πειραιά: Προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου, οι ειδικότητες

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Ο Δήμος Πειραιά προχωρά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 16 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή σε απόφοιτους λυκείου, οι οποίοι θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Οι ειδικότητες

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 13 θέσεις

ΔΕ Τεχνιτών Τροχών και Ελαστικών – 3 θέσεις

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Γραμματικοπούλου Ευαγγελίας (213 2022256).

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu