Επιχειρήσεις

Δωρεά στην πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρουμανία έκανε η Alpha Bank

Με την υπ’ αρ. 28864/24.5.2023 απόφαση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεοχάρη Λαλάκου έγινε αποδεκτή η από 17 Μαΐου 2023 πρόταση δωρεάς, ύψους δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι ευρώ (19.716,00 €), από την Alpha Bank προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρουμανία, η οποία θα καλύψει την δαπάνη ανακαίνισης του κτιρίου της Πρεσβείας Βουκουρεστίου.

Η Alpha Bank διαθέτει στη Ρουμανία θυγατρική τράπεζα την Alpha Bank Romania. Συνεπώς οι σχέσεις της με την πρεσβεία πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από καλές.

close menu