Επιχειρήσεις

Dotsoft: Παραίτηση Κ. Παπανικολάου – Νέο μέλος ο Διονύσης Λιναράς

Υπήρχε σχετική δέσμευση

Η εταιρεία Dotsoft που εισήλθε πρόσφατα στην Εναλλακτική Αγροά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοίνωσε ότι στις 27.9.2023 υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Παπανικολάου Κωνσταντίνος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος και αντικαταστάθηκε από αυτό, σύμφωνα με σχετική δέσμευση που είχε αναληφθεί ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην ΕΝ.Α., ως αναφέρεται στην ενότητα 8.3. του από 04.08.2023 Πληροφοριακού Εγγράφου.

Συγκεκριμένα, στην από 27.9.2023 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκλογή του κου Λιναρά Διονυσίου του Χαράλαμπου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Παπανικολάου Κωνσταντίνου.

Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνέχεια ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Μάνος Αναστάσιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Γούσιος Αλέξανδρος του Δημητρίου, Αναπληρωτής Προέδρου-Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,

3. Διονύσιος Λιναράς του Χαράλαμπου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Δουλκιάρογλου Ευαγγελία του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Σαμαρά Αγγελική του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η εκλογή του νέου μέλους θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως 30.06.2028, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

close menu