Οικονομία

ΕΑΒ: Από 4 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για 254 θέσεις – Ποιες οι ειδικότητες

Από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 254 ατόμων ανακοίνωσε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Οι προσλήψεις θα γίνουν για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους.

Ειδικότερα, οι 254 προσλήψεις θα γίνουν για τις λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ, που εδρεύει στην Τανάγρα. στο Σχηματάρι Βοιωτίας, ενώ ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 4 Αυγούστου και λήγει τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023.

Οι ειδικότητες

Με διάρκεια εργασίας, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες – με δυνατότητα ανανέωσης – οι ζητούμενες ειδικότητες είναι:

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE ‘Η HARDWARE)
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ ΧΡΩΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Πώς να κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf, με μέγιστο συνολικό μέγεθος αρχείων τα 10 ΜΒ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)
ή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)

Οικονομία

close menu