Διεθνή

ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για τις εκπομπές ρύπων βιομηχανικών και κτηνοτροφικών μονάδων

Νέος νόμος προς μια καθαρότερη, πιο κυκλική και ανταγωνιστική οικονομία στην Ευρώπη, με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Κομισιόν για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενίσχυση των ισχυουσών διατάξεων για τις εκπομπές από τη βιομηχανία και τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις κτηνοτροφίας.

Ο νέος νόμος θα συμβάλει στην καθοδήγηση των αναγκαίων βιομηχανικών επενδύσεων για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης προς μια καθαρότερη, πιο κυκλική και ανταγωνιστική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050. Θα τονώσει την καινοτομία, θα επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους, θα συμβάλει στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ και θα αυξήσει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική ασφάλεια για τη βιομηχανία.

Σε σύγκριση με την οδηγία που ισχύει επί του παρόντος, ο νέος νόμος θα καλύψει πρόσθετες πηγές εκπομπών, θα καταστήσει αποτελεσματικότερη την αδειοδότηση, θα μειώσει το διοικητικό κόστος, θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα παράσχει μεγαλύτερη στήριξη σε ρηξικέλευθες τεχνολογίες και άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις. Ο αναθεωρημένος νόμος θα καταστήσει επίσης αυστηρότερους τους κανόνες για τη χορήγηση παρεκκλίσεων για την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Οι φορείς βιομηχανίες θα πρέπει να αναπτύξουν σχέδια μετασχηματισμού για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για κυκλική οικονομία, μηδενικές εκπομπές ρύπων και άνθρακα έως το 2050, και θα επωφεληθούν από ευέλικτες άδειες για την εφαρμογή ριζικά μετασχηματιστικών τεχνικών.

Θα στηρίξει επίσης τις επενδύσεις στην κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβάνοντας επίπεδα επιδόσεων όσον αφορά τη χρήση των πόρων, καθώς και τη μείωση της χημικής ρύπανσης μέσω απαιτήσεων για μειωμένη χρήση τοξικών χημικών ουσιών κατά τη διάρκεια βιομηχανικών διεργασιών.

Ο νέος νόμος θα καλύπτει περισσότερες εγκαταστάσεις, ιδίως:

Περισσότερες εντατικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, θα καλύπτονται οι μεγαλύτερες χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ενώ η συμπερίληψη των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων θα αξιολογηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Δεδομένου ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν απλούστερες δραστηριότητες από ότι οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όλες οι καλυπτόμενες εκμεταλλεύσεις θα επωφεληθούν από ένα απλούστερο καθεστώς αδειοδότησης, το οποίο θα αντικατοπτρίζει επίσης το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων καθώς και την πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου.
Εξόρυξη μετάλλων και παραγωγή μπαταριών σε μεγάλη κλίμακα. Οι δραστηριότητες αυτές θα επεκταθούν σημαντικά στην ΕΕ, ώστε να καταστούν δυνατές η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Οι μηχανισμοί διακυβέρνησης της αναθεωρημένης οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των εν λόγω δραστηριοτήτων στην ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων των πράξεων για τη βιομηχανία κρίσιμων πρώτων υλών και μηδενικών καθαρών εκπομπών.
Τέλος, τα βελτιωμένα μέτρα σχετικά με τις κυρώσεις και τις ευκαιρίες για τους πολίτες να ζητούν αποζημίωση θα αυξήσουν τη διαφάνεια και τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία αδειοδότησης και θα ενισχύσουν την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και επιβολή. Με τη νέα πύλη της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές, οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με άδειες που εκδίδονται οπουδήποτε στην Ευρώπη και να ενημερώνονται για τις ρυπογόνες δραστηριότητες στο άμεσο περιβάλλον τους με απλό τρόπο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επισήμως την αναθεωρημένη οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές και τον νέο κανονισμό για τη δικτυακή πύλη για τις βιομηχανικές εκπομπές σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε. Μόλις εγκριθούν επίσημα, θα τεθούν σε ισχύ την 20η ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα.

Μόλις τεθεί σε ισχύ η αναθεωρημένη οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 22 μήνες για να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες. Προτού ο κανονισμός για τη δικτυακή πύλη για τις βιομηχανικές εκπομπές καταστεί νόμος, η Επιτροπή θα εργαστεί για εγχειρίδια υποβολής εκθέσεων και δευτερογενείς πράξεις, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης και τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να υποβάλουν εκθέσεις στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος το 2028.

Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές καλύπτει επί του παρόντος περίπου 50 000 μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εντατικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους εκπομπών εφαρμόζοντας ειδικές κατά δραστηριότητα «Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές». Οι τεχνικές αυτές καθορίζονται από κοινού από τη βιομηχανία, τους εθνικούς εμπειρογνώμονες και τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, και την κοινωνία των πολιτών.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu