Οικονομία

Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια: Πώς κλείνουν με «κούρεμα» φόρων και προστίμων έως και 75%

Για όσους υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 αίτηση στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και δεχθούν την πρόταση της Επιτροπής

Ανοιχτή θα παραμείνει για λίγες ακόμα ημέρες η πόρτα της εξώδικης επίλυσης των φορολογικών διαφορών για τους φορολογούμενους που έχουν φορολογικές υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στα δικαστήρια.

Όσοι υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 αίτηση στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και δεχθούν την πρόταση της Επιτροπής θα κερδίσουν μείωση προσαυξήσεων και προστίμων έως και κατά 75% και ρύθμιση των οφειλών που έχουν προκύψει μετά το φορολογικό έλεγχο σε έως 24 δόσεις. Θα πρέπει όμως μέσα σε πέντε ημέρες από το συμβιβασμό να καταβάλλουν το 30% της οφειλής. Το υπόλοιπο, μπαίνει σε δόσεις.

Η ρύθμιση αφορά υποθέσεις φορολογικών διαφορών οι οποίες κατέληξαν στα δικαστήρια καθώς απορρίφθηκαν εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείς και των διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2024, ενώ αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και για υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης διαφορών ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Η διαδικασία

Για να κλείσουν οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μακριά από τις δικαστικές αίθουσες ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Υποβάλλεται αίτηση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.eefdd.gr και λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό φακέλου.

2. Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

Το «κούρεμα» της οφειλής

3. Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε:

  • 75% εάν η οφειλή καταβληθεί σε 1 δόση,
  • 65% εάν η οφειλή καταβληθεί σε 2-4 δόσεις,
  • 55% σε 5 -8 δόσεις,
  • 50% σε 9-12 δόσεις,
  • 45% σε 13-16 δόσεις,
  • 40% σε 17 – 20 δόσεις
  • 35% σε 21 -24 δόσεις.

4. Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, ή χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή η δύο τελευταίες ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Οικονομία

close menu