Τράπεζες

ΕΚΤ: Στο 1,85% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ευρωζώνη – Πόσο είναι στην Ελλάδα

Η ΕΚΤ δημοσίευσε επίσης στοιχεια για τον δείκτη ιδίων κεφαλαίων και για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Η ΕΚΤ δημοσίευσε βασικά τραπεζικά μεγέθη για των πιστωτικών ιδρυμάτων της ευρωζώνης με στοιχεία Μαρτίου 2023. Από αυτά προκύπτουν τα εξής:

  •  Το σύνολο του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα την ΕΕ μειώθηκε από 31,71 τρισ. τον Μάρτιο του 2022 σε 31,34 τρισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2023, μείωση 1,17%. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν τον αντίστοιχο δείκτη κάτω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ελλάδα και Ισπανία όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα έχουν το χαμηλότερο δείκτη.
  • Κατά την ίδια περίοδο, ο δείκτης των συνολικών μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ μειώθηκε κατά 0,13 ποσοστιαίες μονάδες από έτος σε έτος για να διαμορφωθεί στο 1,83% τον Μάρτιο του 2023.
    Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν στο 6,35%.
  • Η συνολική απόδοση ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ2 ήταν 2,53% τον Μάρτιο του 2023. Στην Ελλάδα η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών είναι πάνω από το μέσο όρο της ευρζώνης με περαιτέρω ανοδική τάση.

Τέλος ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων Tier 1 διαμορφώθηκε στο 15,58%.

Εξέλιξη πορείας μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα (%)

Εδώ όλη η αναφορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

close menu