Διεθνή

Έκθεση Deloitte: Η υγεία αντιμέτωπη με την έλλειψη προσωπικού και την εκτίναξη του κόστους περίθαλψης

Η ετήσια έκθεση της Deloitte 2024 Global Health Care Sector Outlook επικεντρώνεται σε μια μεταβατική περίοδο για την παγκόσμια υγεία, που οφείλεται στην τεχνολογική πρόοδο, τις δημογραφικές μεταβολές και τις εξελισσόμενες ανάγκες των ασθενών

Δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση “2024 Global Health Care Sector Outlook” της Deloitte, η οποία αναδεικνύει τις προοπτικές που διαφαίνονται για τον κλάδο της υγείας παγκοσμίως και την ανάγκη για αλλαγή, οδεύοντας σε μία μεταβατική περίοδο. Η έκθεση διερευνά τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος, με έμφαση στις μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και εξετάζει πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης ακολουθώντας πέντε βασικές τάσεις.

Η έκθεση αναδεικνύει τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης και επισημαίνει την ιδιαίτερη σημασία της βιωσιμότητας στις πρακτικές των παρόχων υγειονομικής φροντίδας. Το μέλλον του κλάδου της υγείας φαίνεται πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καινοτομία, τη διαχείριση του κόστους, την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού, την ενσωμάτωση της κοινωνικής φροντίδας και τη βιωσιμότητα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα της Deloitte, οι σημαντικότερες τάσεις που θα επηρεάσουν την παγκόσμια αγορά στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης είναι οι εξής:

Μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να εξατομικεύσουν την αλληλεπίδρασή τους με τους ασθενείς και να αυξήσουν την αποδοτικότητα των υγειονομικών υπαλλήλων απελευθερώνοντας μέρος του χρόνου τους, με την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις κλινικές διαδικασίες μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές ιατρικές διαγνώσεις, καθώς και στη βελτιστοποίηση της στελέχωσης των νοσοκομείων και της διαχείρισης των πόρων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεχής επένδυση στην τεχνολογία αναδεικνύεται ως ουσιαστική παράμετρος για τη βέλτιστη προσαρμογή και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και αποτελεί κλειδί για τον μετασχηματισμό της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.

Διαχείριση κόστους και προσβασιμότητας στην υγειονομική περίθαλψη

Το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης υποβαθμίζει την ποιότητά της και περιορίζει την προσβασιμότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πανδημία COVID-19 επιδείνωσε την έλλειψη υγειονομικού προσωπικού, αύξησε τον πληθωρισμό και μείωσε τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, αυξάνοντας αναλογικά το κόστος. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους και να βελτιώσουν την προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας, οι κυβερνήσεις χρειάζεται να υιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως μέσο ενίσχυσης των μοντέλων παροχής φροντίδας.

Αντιμετωπίζοντας το επερχόμενο παγκόσμιο έλλειμμα υγειονομικού προσωπικού

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κλάδος της υγείας προβλέπεται να τεθεί αντιμέτωπος με ένα έλλειμμα 10 εκατομμυρίων υγειονομικών υπαλλήλων έως το 2030. Αυτό το έλλειμμα αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η κόπωση και οι περιορισμένες πηγές εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού, οι δημογραφικές αλλαγές και η μετανάστευση. Για να αντιμετωπίσουν την ανερχόμενη πρόκληση, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην ευημερία των εργαζομένων.

Ο ρόλος της κοινωνικής φροντίδας

Το παραδοσιακό μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης, που επικεντρώνεται στη θεραπεία των ασθενειών, εξελίσσεται σε ένα υγειονομικό σύστημα καθοδηγούμενο από κοινωνικούς παράγοντες. Οι κυβερνήσεις και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να δώσουν έμφαση σε ένα ολιστικό μοντέλο περίθαλψης, επενδύοντας τόσο σε προσωπικό κοινωνικής φροντίδας όσο και στον σχεδιασμό υπηρεσιών που θα προάγουν την πρόληψη και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών στο σύνολό της.

Ένα βιώσιμο μέλλον

Ο κλάδος της υγείας είναι ευάλωτος στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς το φυσικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ανθρώπων, κυρίως σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα και με ανεπαρκή υγειονομική υποδομή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με κοινωνικές οργανώσεις για την κατάλληλη διαχείριση των σχετικών με την υγεία κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Αυτό βέβαια χωρίς να πρέπει να υποβαθμιστεί η υλοποίηση μέτρων βιωσιμότητας, μειώνοντας έτσι και το αντίστοιχο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Συνοψίζοντας, όπως επισημαίνει ο Γιώργος Φράγκος, Life Sciences & Health Care Industry Leader της Deloitte Ελλάδος, «Οι επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζουν να επιφέρουν ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος. Βλέπουμε πως η βιωσιμότητα αναδεικνύεται ως ουσιαστικός παράγοντας στη στρατηγική των παρόχων υγείας, ενώ η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται πως είναι ικανή να προσδώσει ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε όλη την αλυσίδα της υγειονομικής φροντίδας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πρωτοπόροι του κλάδου εφαρμόζουν καινοτόμες στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις, διαμορφώνοντας παράλληλα το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης».

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ολοκληρωμένη έκθεση “2024 Global Health Care Sector Outlook ” εδώ.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu