Οικονομία

Ελλάδα: Στον πάτο της ΕΕ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η κατανάλωση

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αναφέρουν σημαντικές διαφορές στην πραγματική τους ατομική κατανάλωση το 2022. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 67% του μέσου όρου της ΕΕ στη Βουλγαρία έως 138% στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν σήμερα στον ιστότοπο της υπηρεσίας. H Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση από το τέλος μαζί με Κροατία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Βουλγαρία.

Στη Βουλγαρία, η πραγματική ατομική κατανάλωση κατά κεφαλήν, που εκφράζεται σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης, ανήλθε στο 67% του μέσου όρου της ΕΕ το 2022, από 65% που είχε καταγραφεί το 2021 και 58% που ήταν το 2019 (δηλαδή πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας).

Η πραγματική ατομική κατανάλωση περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες που καταναλώνονται στην πραγματικότητα από τους πολίτες μιας χώρας, είτε αγοράζονται και πληρώνονται από τα νοικοκυριά, είτε από το κράτος είτε από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ο δείκτης θεωρείται ως προσεγγιστικό υποκατάστατο που αποτυπώνει την υλική ευημερία των νοικοκυριών, εξηγούν οι ειδικοί της στατιστικής υπηρεσίας.

Πέρυσι, εννέα κράτη μέλη είχαν υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ την πραγματική ατομική κατανάλωση κατά κεφαλήν, εκφρασμένη σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης. Τα υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (38% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), στη Γερμανία (19% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ) και στην Αυστρία (18% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ).

Παράλληλα, 18 κράτη μέλη ανέφεραν χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ πραγματική ατομική κατανάλωση στα πρότυπα αγοραστικής δύναμης, με τη Βουλγαρία (33% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ), την Ουγγαρία (28% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ) και τη Σλοβακία (27% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ) να έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα.

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Όσον αφορά το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), η Βουλγαρία κατατάχθηκε στην τελευταία θέση στην ΕΕ, στο 59% του μέσου όρου της ΕΕ. Η Ελλάδα βρέθηκε στη δέυτερη χειρότερη θέση μαζί με την Σλοβακία, μετά την Βουλγαρία. Ελλάδα και Σλοβακία έχουν κατά κεφαλή ΑΕΠ 41% χαμηλότερο από το μέσω όρο της ΕΕ.

Πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό ΑΕΠ έχουν το Λουξεμβούργο (+161% του μέσου όρου της ΕΕ), Ιρλανδία (+133% του μέσου όρου της ΕΕ) και Δανία (+37% του μέσου όρου της ΕΕ).

Οικονομία

close menu