Επιχειρήσεις

Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες: Απορρίφθηκε το σχέδιο εξυγίανσης – Θα ασκήσει έφεση

Η «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες» ανακοίνωσε ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν έκανε δεκτή την αίτησή της για την άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης κατ’ άρθρο 106β Ν. 3588/2007.

Η εταιρεία θα καταθέσει έφεση κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.
Συγχρόνως, η Διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει τις προσπάθειές της για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης που θα επιτρέψει την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας.

Η εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη. H ανακοίνωση της εταιρίας δημοσιοποιήθηκε κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

close menu